Popis předmětu - BD0M16FI2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD0M16FI2 Filozofie 2
Role:V Rozsah výuky:14KP+6KS
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Kurs je zaměřen na filozofické aspekty vědy a techniky. Formou vybraných kapitol se rozebírají zejména transdisciplinární aspekty filozofie, informatiky, fyziky, matematiky a biologie.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy, spolené kořeny vědy a filozofie
2. Společné kořeny vědy a filozofie, role jazyka na myšlení a filosofování
3. Co je metafyzika, vztah fyziky a metafyziky, analytická filosofie
4. E. Mach, analytická filosofie, filosofie mysli
5. Duše a tělo, různá filosofická pojetí
6. Evoluce, v biologii a kosmologii, samoorganizace
7. Otázky kolem determinismu
8. Redukcionismus, jeho role v poznání, holismus
9. Hýlozoismus, biologie a fyzika
10. Filosofické problémy fyziky
11. Paradoxy vakua, od eleatů ke kvantové elektrodynamice
12. Filozofické otázky matematiky, nekonečno
13. Filosofické otázky informatiky
14. Otázky alternativního poznání, skepticismus starověký a novodobý

Osnovy cvičení:

1. Role of language on the way of thinking.
2. Myths, fairytales, religion, philosophical and scientific thinking.
3. Discussion on the relation between technology and art. What is metaphysics?
4. Information, entropy and physics.
5. Can machines think and feel?
6. Transdisciplinar aspects of biology and live science.
7. Non-locality, teleportation, the problem of identity.
8. Time and space in physics and philosophy.
9. Problem of reductionism in science and in general thinking.
10. Comparison between "Eastern" and "Western" thinking.
11. Some topic psychotherapeutic methods.
12. Healing, parapsychology and critical reasoning
13. ,Alternative cognition", discussions of criteria of scientific knowledge.
14. Present-day philosophers and new ways of philosophy."

Literatura:

1. Barrow, J.D. Theory of Everything, Cambridge, 1993
2. Capra, F. The Tao of Physics, New York: Bantam Books.1984
3. Zamarovský P., The Grand Design, Organon F XX, 1, Bratislava, Praha 2013
4. Zamarovský P., Cosmos, time and creation, Acta Polytechnica, 50, 6, CTU, Praha 2010
5. Prigogine I., Stangers I., Order out of Chaos, Bantam New Age Books 1984
6. Hawking S., Mlodinow L., The Grand Design, Bantan book, London 2011

Požadavky:

Absolvování Filosofie I. nebo podobného kursu zaměřeného zejména na antickou filosofii.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM1_2016 Technologické systémy V
MKEEM5_2016 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MKEEM4_2016 Ekonomika a řízení energetiky V
MKEEM3_2016 Elektroenergetika V
MKEEM2_2016 Elektrické stroje, přístroje a pohony V


Stránka vytvořena 28.9.2020 17:50:26, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.