Popis předmětu - BD5B14ZEL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD5B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství
Role:P Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:Nová I. Kreditů:4
Cvičící:Nová I. Semestr:Z

Anotace:

Předmět doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti tvorby technické dokumentace, technického textu a jeho prezentace. Druhá polovina semestru je věnována vysvětlení a procvičení základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech.

Osnovy přednášek:

1. Technická dokumentace v elektrotechnice.
2. Technické zobrazování.
3. Kótování a tolerance.
4. Zásady psaní technických zpráv.
5. Zásady tvorby prezentací.
6. Zásady prezentování.
7. Základní typy elektrických signálů v silnoproudé elektrotechnice.
8. Základní pojmy z elektrotechniky.
9. Základy zapojování prvků v elektrotechnice.
10. Základy elektroinstalace.
11. Základní veličiny elektrického pole.
12. Základní veličiny magnetického pole.
13. Polovodičové prvky.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Seznámení s elektronickými informačními zdroji na fakultě.
2. Technické kreslení - elektrické schéma.
3. Technické kreslení - perspektiva, zobrazování.
4. Grafické zpracování naměřených dat.
5. Zásady prezentování.
6. Zásady prezentování.
7. Seznámení se s osciloskopem a přípravkem RC.
8. Měření na přípravku RC.
9. Měření na přípravku RC - pasivní prvky.
10. Početní příklady - pasivní prvky, řazení.
11. Měření na přípravku RC - pasivní prvky, řazení.
12. Zapojování elektrikého obvodu.
13. Zapojování elektrického obvodu, pájení.
14. Rezerva.

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.