Popis předmětu - BD5B99IN1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD5B99IN1 Individuální projekt Rozsah výuky:0+4s
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:Jirásek L. Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13000 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1B16IND

Cíle studia:

Podporovat v absolventech schopnost vypracovávat písemné zprávy o řešení úkolů výzkumu a vývoje, příprava ke zpracování bakalářské práce.

Osnovy přednášek:

úvodní seznámení s cíli předmětu kontrolní cvičení odevzdání projektu v zápočtovém týdnu prezentace projektu a udělení zápočtu

Osnovy cvičení:

úvodní seznámení s cíli předmětu kontrolní cvičení odevzdání projektu v zápočtovém týdnu prezentace projektu a udělení zápočtu

Literatura:

dle pokynů vedoucích

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/individualni-projekt

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+4s

Klíčová slova:

termín, rozsah, seznam literatury, citace, odkaz

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru P 4


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.