Popis předmětu - B9M38PSL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B9M38PSL Přístrojové systémy letadel Rozsah výuky:2p+2l
Garanti:Roháč J. Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:Roháč J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Předmět studenty seznamuje s aktuální technologií užívanou v letadlových palubních přístrojích, systémech a senzorice pracujících v nízkofrekvenční oblasti a s metodami sloužícími pro zpracování systémových dat. Předmět zahrnuje detailní popis přístrojového vybavení letadel a jeho odolnosti na vnější vlivy, popis zdrojů elektrické energie na letadle a výkonové elektrotechniky, rozbor přístrojů a systémů pro měření motorových a aerometrických veličin, a popis prostředků havarijní a provozní diagnostiky. Předmět se rovněž věnuje oblasti inerciálních navigačních prostředků, užívaným senzorům a systémům, jejich modelování a popisu. Detailně rozebírá principy výpočtů navigačních rovnic včetně metod fúze navigačních dat a jejich zpracování.

Osnovy přednášek:

1. Přístrojové vybavení letadel, palubní desky. Odolnost proti vnějším vlivům. EMC, přehled typů elektromagnetického rušení a jejich zdrojů v letectví.
2. Letadlové energetické sítě. Zdroje elektrické energie na letadle.
3. Výkonová elektronika na letadle.
4. Definice motorových parametrů vrtulového a proudového. Měření otáček, teplot a tlaků na letadlových motorech, měření krouticího momentu, vibrací a spotřeby paliva.
5. Komplexní systém pro vyhodnocení motorových parametrů. Palivové systémy letadel, měření celkového a kritického množství paliva. Signalizace požáru a námrazy.
6. Měření výšky barometrickou metodou, konstrukce výškoměrů. Mezinárodní standardní atmosféra. Měření úhlu náběhu.
7. Měření vzdušné a vertikální rychlosti, Machova čísla a teploty vnějšího vzduchu. Systémy pro měření aerometrických veličin - postupy výpočtu, používané snímače.
8. Metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky, palubní zapisovače a jejich záznamová média.
9. Zemské magnetické pole a jeho využití v letectví, snímače zemského magnetického pole.
10. Úvod do navigačních systémů letadel. Mechanické gyroskopické navigační prostředky.
11. Senzory inerciálních navigačních systémů - gyroskopy a senzory úhlové rychlosti.
12. Senzory inerciálních navigačních systémů (pokračování) - akcelerometry. Šumové vlastnosti inerciálních senzorů a jejich modelování. Allan variance analýza.
13. Navigační rovnice - odvození a postupy výpočtů. Modelování navigačních systémů.
14. Integrované navigační systémy, fúze navigačních dat, způsoby integrace.

Osnovy cvičení:

Laboratorní cvičení v rámci první poloviny semestru budou zaměřena na praktická ověření základních principů letecké přístrojové techniky, dílčích subsystémů a senzoriky a metod vyhodnocení systémových dat. V rámci druhé poloviny budou vytvořeny skupiny studentů po 2-3, které následně budou řešit úlohy z oblasti vyučované látky. Na úloze budou pracovat společně s cvičícím tak, aby na konci semestru mohli prezentovat řešení formou krátké prezentace (cca 10 min.). V rámci cvičení budou rovněž organizovány exkurze.

Literatura:

[1] Moir I., Seabridge A.: Aircraft systems, Wiley 2008, ISBN:978-0-470-05996-8
[2] Ripka P., Tipek A.: Modern sensors handbook, ISTE Ltd. 2007, ISBN: 978-1-905209-66-8
[3] M. S. Grewal and A. P. Andrews. Kalman Filtering: Theory and Practice using MATLAB. John Wiley & Sons, 2011.
[4] Rogers R. M.: Applied mathematics in integrated navigation systems, 3rd edition, AIAA 2007, ISBN: 978-1-56347-927-4

Požadavky:

Nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ohledně letecké techniky, jen základní znalosti o měřicí technice, senzorech a elektronických obvodech a jejich principech.

Klíčová slova:

letecká technika, přístrojové systémy, senzory, avionika, letadla, navigace, inerciální navigace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPLAK_2016 Avionika P 1


Stránka vytvořena 16.1.2019 07:47:55, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.