Popis předmětu - B9M38TYP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B9M38TYP Týmový projekt Rozsah výuky:0p+6c
Garanti:Roháč J. Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Předmět je průpravou pro týmovou práci. Student si prakticky ověří postupy řízení projektu z pohledu "trojimperativu" a metodám nutných pro týmovou spolupráci. Přitom rozvine své schopnosti spolupracovat na řešení společného tvůrčího inženýrského úkolu v laboratoři. Jednotlivé úkoly jsou zadávány a dozorovány zkušenými odborníky s praxí v průmyslových či výzkumných projektech. Předmět podporuje kreativní myšlení studentů, rozvoj jejich tvořivosti a posiluje jejich schopnosti práce v týmu.

Obsah:

V rámci řešení projektů budou výsledky veřejně prezentovány a na závěr i obhajovány. Studentské týmy budou konzultovat své postupy s akademickým pracovníkem zodpovědným za odborné vedení konkrétního úkolu, ve většině případů se předpokládá, že se bude jednat o zadavatele tématu. Zároveň jim budou poskytnuty konzultace z pohledu vedení a řízení projektu. Kontrola řešení bude probíhat na základě odevzdávaných zpráv v půlce semestru a na jeho závěru, které současně budou doplněny o veřejné prezentace výsledků. Hodnocení řešení týmového projektu se bude skládat z hodnocení akademického pracovníka zodpovědného za odborné vedení konkrétního úkolu a sestavené komise, která se bude účastnit prezentací.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Podle zadání projektu

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPLAK_2016 Avionika P 2


Stránka vytvořena 17.8.2018 17:47:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.