Popis předmětu - BE9M04PRE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE9M04PRE Presentation Skills Rozsah výuky:0+2
Garanti:Saláková D. Role:PO,P,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:Saláková D., Ynsua M. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřený na zlepšení, popř. získání dovedností potřebných pro úspěšnou profesní komunikaci, cílenou především na mluvený projev. Studenti jsou interaktivní formou vedeni k samostatnému slovnímu projevu monologickému, dialogickému a v rámci diskuze. Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně vlastní názor podle funkce projevu a očekávání posluchačů. Důraz je kladen na samostatné myšlení a správné formulování

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Syllabus: Week 1: Course Introduction, Credit Requirements, General Introductions, Mini-Presentation Week 2: Fluency Practice: Getting to the Point (Brevity) Week 3: Body Language & Gestures: Non-Verbal Communication Week 4: Mini-Presentation: Presentation Practice (Week 3 materials and Delivery, Nerves, Audience Rapport, etc.) Week 5: Language: Informal vs. Formal (Academic) / Other Word Choices Week 6: Signposting / Signalling: Introduction & Overview Portion of Presentation Mini-Presentation (Practice) Week 7: Making an Outline, Innovative Ways to Open your Presentation Week 8: Outline Presentation Week 9: Progress Check (half of students) Week 10: Progress Check (half of students) Week 11: STUDENT PRESENTATIONS (half of students) Week 12: STUDENT PRESENTATIONS (half of students) Week 13: Assessment - Evaluation / Credit Week 14: Reserve Class

Literatura:

Internet materials - do be made available on web as weekly reading or compiled as course handbook.

Požadavky:

U studentů se předpokládá znalost anglického jazyka alespoň na úrovni Intermediate.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MELAK_2016 Avionika P 1
MPLAK_2016 Avionika PO 1
BPOES Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 16.8.2018 17:47:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.