Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - BE9M04AKP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE9M04AKP Academic Writing Rozsah výuky:0+2
Garanti:Saláková D. Role:PO,P Jazyk výuky:EN
Vyučující:Saláková D., Ynsua M. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:L

Anotace:

Prakticky zaměřený předmět, ve kterém se studenti naučí, případně zdokonalí v tom, jak jazykově správně a přitom efektivně formulovat běžné psané dokumenty jako vlastní poznámky, rešerše, zprávy, protokoly, články apod. Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně podstatu věci či vlastní názor. Studenti tak již na začátku studia získají základní kompetence využitelné později při psaní bakalářské práce.

Obsah:

Prakticky zaměřený předmět, ve kterém se studenti naučí, případně zdokonalí v tom, jak jazykově správně a přitom efektivně formulovat běžné psané dokumenty jako vlastní poznámky, rešerše, zprávy, protokoly, články apod. Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně podstatu věci či vlastní názor. Studenti tak již na začátku studia získají základní kompetence využitelné později při psaní bakalářské práce.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Week 1: Course Introduction, Credit Requirements - Researching / Analyzing Texts for information - Organisation / Structure of Writing (essay) - Writing Introductions and Conclusions - Supporting Claims with Evidence/Examples - Informal vs. Formal (Academic) Language - Language for Writing: reporting verbs / passive structure / adjectives (synonyms [options for avoiding repetition]) / collocations / hedging / time-sequencing phrases / cause and effect / comparing and contrasting - Making an Outline - Paraphrasing - Summarizing - References ? Quoting / Citing Week 13: Assessment - Evaluation / Credit Week 14: Reserve Class

Literatura:

Recommended Literature: Style Guide Truss, Lynne: Eats, Shoots & Leaves: : The Zero Tolerance Approach to Punctuation. Profile Books, UK 2003.

Požadavky:

U studentů se předpokládá znalost anglického jazyka alespoň na úrovni Intermediate.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MELAK_2016 Avionika P 2
MPLAK_2016 Avionika PO 2


Stránka vytvořena 18.1.2018 17:47:14, semestry: Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.