Popis předmětu - BE9M04AKP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE9M04AKP Academic Writing Rozsah výuky:0+2
Garanti:Saláková D. Role:PO,P,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:Saláková D., Ynsua M. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:L

Anotace:

ACADEMIC WRITING COURSE (BE9M04AKP) Objective(s): The overall aim of this course is not to increase the student's level of English, but to improve the student's skills and abilities of writing academically (in English). This course is not simply an opportunity for students who have registered to have someone (the instructor) simply proofread and correct their texts - the ultimate goal of the course will be that the student is able to write (better) in English at an academic level. If a student's level of English is not up to the expected level of this course (B2 Upper-Intermediate), it is the student's responsibility to take action to improve it (outside of this course). It is hoped that by working and writing in English on a regular basis throughout this course that participants will, naturally, improve their level of English in one way or another.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Week 1: Course Introduction, Credit Requirements UNIT ONE: ACADEMIC WRITING Week 2: UNIT TWO: THE PROCESS OF ACADEMIC WRITING (Pre-writing & Planning) Choosing and Narrowing a Topic / Brainstorming Week 3: UNIT THREE: THE INTRODUCTION Writing an Introductory Paragraph Writing a Conclusion Week 4: UNIT FOUR: PARAGRAPHS Part One Paragraph Structure Week 5: UNIT FIVE: PARAGRAPHS Part Two Topic Sentences / Supporting Sentences & Details Week 6: UNIT SIX: PARAGRAPHS Part Three Unity & Coherence Week 7: UNIT SEVEN: CONCRETE SUPPORT Part One Facts versus Opinions Week 8: UNIT EIGHT: CONCRETE SUPPORT Part Two Quotations, Paraphrases, and Summaries Week 9: UNIT NINE: TRANSITION SIGNALS Week 10: UNIT TEN: COMPARISON & CONTRAST Week 11: UNIT ELEVEN: CAUSE and EFFECT Week 12: UNIT TWELVE: PUNCTUATION The Comma / The Semicolon / The Colon Abbreviations & Numbers / American vs British English Week 13: UNIT THIRTEEN: FORMAL LETTER WRITING Letters of Application & Complaint Week 14: Spare Week, Credits

Literatura:

Materials: Provided by instructor (this semester).

Požadavky:

U studentů se předpokládá znalost anglického jazyka alespoň na úrovni upper-intermediate.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MELAK_2016 Avionika P 2
MPLAK_2016 Avionika PO 2
BPOES Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 17.8.2018 17:47:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.