Popis předmětu - B9M38EML

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B9M38EML Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel
Role:PV Rozsah výuky:3P+1L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Seznámení se základními metodami měření neelektrických veličin, postupy provádění inženýrských experimentů, vyhodnocení a zpracování získaných dat. Seznámení se základními metodami zkoušení letadel, specifika testování leteckých konstrukcí. Zpracování samostatných laboratorních úloh a praktické ukázky experimentální techniky a postupů.

Cíle studia:

Seznámení se základními metodami zkoušení letadel, specifika testování leteckých konstrukcí.

Osnovy přednášek:

1. Motivační úvod, přehled veličin, dimenzionální analýza, organizace experimentu, bezpečnost práce, přesnost měření, nejistoty, srovnání výsledků experimentů a výpočtů
2. Sběr dat, software pro řízení experimentu a zpracování dat, základní přístrojová technika
3. Analogové a digitální zpracování signálů, filtrace signálů
4. Snímače pro měření neelektrických veličin
5. Aerodynamika - tunelová silová měření, tlaková měření
6. Mechanika - tenzometrie
7. Mechanika - specifika zkoušení leteckých materiálů a konstrukčních celků, pevnostní zkoušky, stabilita
8. Mechanika - pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí, únava
9. Klimatická odolnost
10. Měření vibrací a hluku, modální experimentální zkoušky, aeroelasticita
11. Letové zkoušky
12. Exkurze - pevnostní a únavová zkušebna
13. Exkurze - zkušebna turbínových motorů
14. Vývoj v metodách testování a zkoušení letadlových konstrukcí

Osnovy cvičení:

1. Aerodynamika - základní tlaková měření
2. Aerodynamika - pokročilá měření proudových polí
3. Pevnost - určení základních pevnostních charakteristik materiálů
4. Pevnost - aplikace tenzometrických snímačů
5. Modální analýza
6. Hluk
7. Nedestruktivní zkoušení konstrukcí

Literatura:

Janíček, P.: Technický experiment, učební texty, VUT Brno Miláček, S.: Měření a vyhodnocování mechanických veličin, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001 Doporučená literatura: Tůma, J.: Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT, Sdělovací technika, Praha 1997 Engineering Measurements Methods and Intrinsic Errors, T A Polak and C Pande, Introduction to Aircraft Flight Test Engineering, Jeppesen

Požadavky:

Klíčová slova:

Experimentální metody v letectví, zkoušení letadel, mechanika, zpracování dat, únava, sběr dat, aerodynamika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPLAK_2016 Avionika PV 3


Stránka vytvořena 5.6.2020 17:49:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.