Popis předmětu - BAM38KLS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BAM38KLS Konstrukce lékařských systémů Rozsah výuky:2P+2L
Garanti:Holub J. Role:PV Jazyk výuky:CS
Vyučující:Holub J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Obecné principy a zásady návrhu a konstrukce lékařských přístrojů a systémů. Technické normy a jejich požadavky pro návrh, konstrukci a provoz zdravotnických elektrických přístrojů. Klasifikační třídy přístrojů. Elektromagnetická kompatibilita lékařských přístrojů. Moderní součástková základna. Návrh a konstrukce základních bloků lékařských přístrojů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: BAM38KLS.

Osnovy přednášek:

1. Požadavky technických norem, obecná struktura lékařského přístroje, třídy přístrojů, parametry a proces návrhu
2. Moderní součástková základna, vlastnosti, výběr a aplikační doporučení
3. Návrh a konstrukce základních elektronických funkčních bloků lékařských přístrojů
4. Měřicí zesilovače
5. Měřicí převodníky
6. Elektromagnetická kompatibilita lékařských přístrojů
7. Napájecí obvody, propojování, připojování vodičů a souč., parazitní vazby a přenosy, stínění, metody odrušování
8. Návaznost analogových bloků přístroje - úrovně signálu, linearita, rušení. Spínací a vazební obvody
9. Pokročilé metody analogově-číslicového převodu, obvody
10. Číslicově-analogové převodníky, rekonstrukce signálu
11. Mechanická konstrukce, design, chlazení a oživování přístrojů
12. Systémy pro počítačovou podporu návrhu měřicích přístrojů, virtuální měřicí přístroje
13. Shrnutí a opakování učiva
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Způsoby galvanického oddělení používané v lékařských přístrojích
2. Analogové filtry pro biosignály, návrh, realizace a měření
3. Potlačení souhlasného rušení u zesilovačů
4. Potlačení střídavého rušení u analogových a číslicových obvodů
5. Převodníky střední a efektivní hodnoty, nelineární zesilovače.
6. Kmitočtová filtrace signálu, filtry se spínanými kondenzátory
7. Izolační zesilovač
8. Zadání projektu - návrh bloku měřicího přístroje, ověření modelu, porovnání s parametry profesionálního přístroje
9. Řešení projektu - návrh
10. Řešení projektu - model I 11. Řešení projektu - model II
12. Řešení projektu - porovnání parametrů s profesionálním řešením
13. Zhodnocení výsledků
14. Zápočet

Literatura:

[1] Kimmel, W.D., Gerke, D.D.: Electromagnetic Compatibility in Medical Equipment. Piscataway: IEEE Press. 1995
[2] Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku. ČVUT, Praha 2004

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAM38KLS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO4_2018 Před zařazením do oboru PV 3
MPBIO2_2018 Před zařazením do oboru PV 3
MPBIO1_2018 Před zařazením do oboru PV 1
MPBIO3_2018 Před zařazením do oboru PV 3


Stránka vytvořena 21.1.2020 09:50:41, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.