Popis předmětu - BEAM02BIO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BEAM02BIO Biosensors
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13102 Jazyk výuky:EN
Garanti:Rezek B. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Rezek B. Kreditů:6
Cvičící:Rezek B. Semestr:Z

Anotace:

This course introduces the physical, electronic, biological principles of biosensors and provides information on past, present and future technologies. Various mechanisms and sensor concepts for specific applications (such as detection of glucose, urea, proteins, cells, bacteria, etc.) are explained. In addition, the course introduces the use of modern nanostructures and nanomaterials in biosensors to achieve reliable and sensitive devices for diagnosis at the point of care, in food safety or environmental monitoring. Within the course we also discuss current challenges and future perspectives for various applications of biosensors.

Obsah:

This course introduces the physical, electronic, biological principles of biosensors and provides information on past, present and future technologies. Various mechanisms and sensor concepts for specific applications (such as detection of glucose, urea, proteins, cells, bacteria, etc.) are explained. In addition, the course introduces the use of modern nanostructures and nanomaterials in biosensors to achieve reliable and sensitive devices for diagnosis at the point of care, in food safety or environmental monitoring. Within the course we also discuss current challenges and future perspectives for various applications of biosensors.

Osnovy přednášek:

1. Overview of biosensors - Introduction and concept of biosensor
2. Biosensor development - ideal biosensor characteristics
3. Bioreceptor - catalytic (equilibrium) and affinity (equilibrium)
4. Surface Function - Physical and Chemical Immobilization
5. Electrochemical and Electrochemiluminescence - Overview and Applications
6. Optical - fluorescence and colorimetric study
7. Field controlled transistors - Sensors and applications
8. Nanobiosectors - top down (nanostructures)
9. Nanobiosectors - bottom up (nanomaterials)
10. BioMEMS / NEMS - Microfluidic, SAW
11. Application of biosensors - market for health care
12. Reliability of biosensors - in food and environment
13. New trends in biosensors - wearable biosensors, laboratory on chip
14. Current global biosensors challenges and future developments, final summary

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Introduction to Biosensors, Essays in Biochemistry 2016, doi:10.1042/EBC20150001
[2] Biosensors, InTech 2010, ISBN 978-953-7619-99-2, doi:10.5772/45616
[3] Biosensors: fundamentals and applications, Oxford University Press 1989, ISBN 0198547455
(http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:619968/FULLTEXT01.pdf)

Požadavky:

Students pass the exam by written test and oral examination. Students prepare reports from laboratory exercises.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEBIO3_2018 Image processing PV
MEBIO_2018 Před zařazením do oboru PV
MEBIO4_2018 Signal processing PV


Stránka vytvořena 2.7.2020 05:50:27, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.