Popis předmětu - BEAM02FPT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BEAM02FPT Physics for Diagnostics and Therapy Rozsah výuky:2P+2L
Garanti:  Role:PV Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13102 Kreditů:6 Semestr:

Anotace:

V rámci tohoto předmětu se studenti v prvních sedmi přednáškách seznámí s problematikou civilizačních chorob pohybového ústrojí a léčby bolesti pohybového aparátu. Velký prostor je věnován elektroterapeutickým metodám, terapeutickému ultrazvuku a fototerapii. Dále jsou probírány pokročilé neurorehabilitační metody, zejména metody transkraniální stimulace mozku (repetitivní transkraniální magnetická stimulace mozku - rTMS, transkraniální elektrická stimulace mozku - tDCS a elektrokonvulzivní terapie - ECT) Ve druhé polovině semestru je věnována pozornost možnostem využití ionizujícího elektromagnetického pole v lékařské diagnostice a terapii (např. RTG, protonová terapie, radioterapie atd.).

Obsah:

V prvních sedmi přednáškách bude probírána problematika civilizačních chorob pohybového ústrojí a léčby bolesti pohybového aparátu. Velký prostor bude věnován elektroterapeutickým metodám, terapeutickému ultrazvuku a fototerapii. Ve druhé polovině semestru bude věnována pozornost možnostem využití ionizujícího elektromagnetického pole v lékařské diagnostice a terapii.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, využití elektromagnetického pole ve fyzikální terapii.
2. Fyzikální terapie ? základní mechanismy účinku, indikace a kontraindikace.
3. Elektroterapie nf proudy.
4. Elektroterapie vf proudy a vf ohřev ve fyzioterapii.
5. Fototerapie.
6. Mechanoterapie, léčebný ultrazvuk.
7. Nové metody v léčebné rehabilitaci a protetika, motory ve zdravotnictví.
8. Využití ionizujícího EM záření v lékařské diagnostice a terapii.
9. Radioterapie.
10. Protonová terapie.
11. Výpočetní systémy pro plánování radioterapie.
12. Radioterapeutické simulátory.
13. RTG a kobaltové ozařovače.
14. Kombinace radioterapie s chemoterapií, imunoterapií a hypertermií.

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Poděbradský, J., Poděbradská, R.: Fyzikální terapie ? Manuál a algoritmy. Grada. 2009.
[2] Watson, T.: Electrotherapy: evidence-based practice, 12e (Physiotherapy Essentials). Churchill Livingstone, Elsevier. 2008.
[3] Vrba, J.: Lékařské aplikace mikrovlnné techniky. Skriptum ČVUT, Praha, 2003

Požadavky:

Studenti během semestru vypracovávají domácí úkoly a absolvují průběžné písemné testy. Zkoušku skládají písemnou i ústní formou.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEBIO3_2018 Image processing PV 1
MEBIO_2018 Před zařazením do oboru PV 1
MEBIO4_2018 Signal processing PV 1


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.