Popis předmětu - B2M37DTRA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M37DTRA Digitální televize a rozhlas Rozsah výuky:2P+2L
Garanti:Ulovec K. Role:PV Jazyk výuky:CS
Vyučující:Bernas M., Ulovec K. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Náplň předmětu tvoří problematika týkající se přenosu obrazové a zvukové informace. Popisovány jsou metody vytváření datového toku, způsoby zdrojového a kanálového kódování, prostředky zabezpečení proti chybám a modulační principy a formáty. Pozornost je věnována jednotlivým standardům přenosových systémů s ohledem na vlastnosti přenosového kanálu. Předmět se rovněž zabývá popisem doprovodných služeb a měřením v přenosových systémech.

Osnovy přednášek:

1. Přehled vývoje přenosových systémů televize. Základní požadavky a principy přenosu televizního obrazu.
2. Informační obsah audiovizuálního signálu. Digitalizace obrazu.
3. Přehled vývoje přenosových systémů rozhlasu, stereofonní rozhlasové vysílání.
4. Metody zdrojového zpracování videosignálu.
5. Metody zdrojového zpracování audiosignálu. Programový a transportní multiplex.
6. Technické prostředky rádiových systémů, základní principy přenosu signálu, základní vlastnosti a vliv přenosového kanálu.
7. Zabezpečení proti chybám při přenosu digitální televize a rozhlasu, konvoluční a blokové kódy, více úrovňové zabezpečení.
8. Modulace v systémech pro přenos digitální televize a rozhlasu. Jednofrekvenční síť.
9. Koncepce systémů pro vysílání digitální televize a rozhlasu. Moderní standardy pro vysílání digitální televize a digitálního rozhlasu.
10. Hodnocení kvality audiovizuální informace.
11. Datové služby v systémech televize a rozhlasu.
12. Infotainment "multimediální autorádio" - rádiový příjem od antény až k uchu řidiče.
13. Video streaming. IPTV. Nové směry v multimediální technice.
14. Rezerva / Shrnutí problematiky, opakování.

Osnovy cvičení:

SEMINÁŘE:
1. Exkurze - zdrojové zpracování zvukového a obrazového signálu, vysílání.
2. Exkurze - zdrojové zpracování zvukového a obrazového signálu, vysílání.
MĚŘENÍ:
3. Úvod do laboratoří, bezpečnost práce v laboratoři.
4. Vzorkování a rekonstrukce signálu, vzorkovací teorém.
5. Měření hlasitosti zvuku.
6. Měření na stereokodéru.
7. Analýza transportního toku digitální televize.
8. Měření na systému digitální televize s testovacím přijímačem.
9. Dynamické úpravy zvukového signálu.
10. Měření na vysílači digitální televize, parametry vysokofrekvenčního signálu.
11. Hodnocení kvality televizního obrazu.
12. Měření chybovosti datového toku digitální televize, srovnání prvé a druhé generace.
13. Rezerva.
14. Zápočty.

Literatura:

1. DOBEŠ, J., ŽALUD, V. Moderní radiotechnika, BEN - technická literatura, Praha 2006.
2. LEGÍŇ, M. Televizní technika DVB-T. 1. vyd. BEN, 2007. 288 s. ISBN 978-80-7300-204-6.
3. FISCHER, W. Digital Video and Audio Broadcasting Technology. Heidelberg: Springer, 2010. 811 s. ISBN 978-3-642-11611-7
4. REIMERS, U. DVB: the family of international standards for digital video broadcasting. 2nd ed. Berlin: Springer, 2005. ISBN 354043545X.

Požadavky:

Základní znalosti z oblasti signálů a soustav (absolvování předmětu Signály a soustavy výhodou, nikoli nutnou podmínkou).

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/B2M37DTRA

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů PV 3
MPEK7_2018 Rádiové systémy PV 3


Stránka vytvořena 14.2.2020 17:50:44, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.