Popis předmětu - B2M32DZSA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M32DZSA Digitální zpracování signálů v telekomunikacích Rozsah výuky:2+2l
Garanti:Zahradník P. Role:PV Jazyk výuky:CS
Vyučující:Šusta M., Zahradník P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu Digitální zpracování signálů v telekomunikacích DZS je seznámit s teorií, metodami a implementací algoritmů číslicového zpracování jedno- a vícerozměrných signálů s ohledem na jejich uplatnění v telekomunikační technice.

Cíle studia:

Cílem studia je osvojit si teorii, metody a implementaci algoritmů číslicového zpracování jedno- a vícerozměrných signálů s ohledem na jejich uplatnění v telekomunikační technice.

Osnovy přednášek:

1. Vzorkování spojitého analogového signálu, převod na digitální signál
2. Integrální transformace a jejich diskrétní verze
3. Decimace, interpolace, obecná změna vzorkovacího kmitočtu
4. Návrh číslicových filtrů s nekonečnou impulsní odezvou
5. Návrh číslicových filtrů s konečnou impulsní odezvou
6. Návrh optimálních FIR filtrů, úzkopásmové filtry, hřebenové filtry, konečná délka slova
7. Adaptivní filtrace, potlačení ozvěny
8. Komprese akustických signálů
9. Dvou- a vícerozměrné signály a systémy
10. Návrh dvourozměrných FIR filtrů, separabilní, neseparabilní
11. Komprese obrazových signálů
12. Komprese videosignálů
13. Implementace algoritmů DZS
14. Architektury čísicových signálových procesorů

Osnovy cvičení:

1. Matlab -Vzorkování analogového signálu, převod analogového signálu na digitální
2. Matlab - CTFT, DTFT, DFT, FFT, KLT
3. Matlab - Decimace, interpolace, obecná změna vzorkovacího kmitočtu
4. Matlab - Návrh číslicových filtrů s nekonečnou impulsní odezvou
5. Matlab - Návrh číslicových filtrů s konečnou impulsní odezvou
6. Matlab - Návrh optimálních FIR filtrů, úzkopásmové filtry, hřebenové filtry, konečná délka slova
7. Matlab - Adaptivní filtrace, potlačení ozvěny
8. Matlab - Komprese akustických signálů
9. Matlab - Dvou- a vícerozměrné signály a systémy, vzorkování, 2D DFT
10. Matlab - Návrh dvourozměrných FIR filtrů, separabilní, neseparabilní
11. Matlab - Komprese obrazových signálů
12. Matlab - Komprese videosignálů
13. DSP C6x - Implementace algoritmů DZS
14. DSP C6x - Implementace algoritmů DZS

Literatura:

[1] James H. McClellan, Ronald W. Schafer, Mark A. Yoder, Signal Processing First, Prentice Hall, 2003.
[2] Sanjit K. Mitra, Digital Signal Processing, 4th Edition, McGraw-Hill, 2010.
[3] Rulph Chassaing, Donald S. Reay, Digital Signal Processing and Applications with the TMS320C6713 and TMS320C6416 DSK, 2nd Edition, John Wiley, 2008.
[4] Materiály k přednáškám a cvičením

Požadavky:

Spolehlivá znalost základů číslicového zpracování signálů, s výhodou v rozsahu [1].

Klíčová slova:

Číslicové zpracování signálů, reálný čas, implementace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK6_2018 Mobilní komunikace PV 3


Stránka vytvořena 20.9.2019 05:51:45, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.