Popis předmětu - B2M31BSGA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M31BSGA Biologické signály Rozsah výuky:2P+2L
Garanti:Čmejla R. Role:PV Jazyk výuky:CS
Vyučující:Čmejla R. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13131 Kreditů:6 Semestr:L

Anotace:

Náplní předmětu jsou nativní a evokované biosignály používané v různých klinických borech současné medicíny a metody jejich snímání, zpracování, záznamu a vyhodnocování v časové a frekvenční oblasti. U významných biosignálů jsou studenti seznámeni s jejich genezí, fyziologickou podstatou, charakteristikami signálů nutných pro konstrukci přístrojů a případně s fyzikálními a matematickými modely. V laboratorních úlohách mají studenti příležitost ke snímání vlastních biologických signálů a k jejich následnému zpracování v programovém prostředí MATLAB.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, biosignály, rozdělení, parametry
2. Hlas a řeč, F0, formanty, charakteristiky hlasu, poruchy řeči, fonetogram
3. Geneze biologických signálů, membránové potenciály, modelování el.vlast. neuronů
4. Signály nervů a kosterních svalů, ENG, parametry a zpracování EMG, analýza únavy
5. Signály srdce, svodové systémy EKG, vektor depolarizace, elektrická srdeční osa
6. Popis křivky EKG v čas. a frekv. oblasti, základní obrazy EKG, VKG, rušení a filtrace
7. Polygrafické metody v kardiologii, fonokardiografie, pletysmogram, detekce vln, HRV
8. Geneze signálů mozku, svodový systém pro EEG, rytmy, normální EEG, analýzy, artefakty
9. Abnormální EEG, grafoelementy paroxysmální aktivity, evokované potenciály
10. Signály zrakového ústrojí, EOG, ERG
11. Polysomnografie, klasifikace spánkových cyklů
12. Geneze signálů sluchového ústrojí, kochleární implantát a kódovací strategie
13. Plicní funkce, elektrická aktivita žaludku, elekrogastrogram

Osnovy cvičení:

1. Měření a hodnocení doby reakce
2. Hlas a řeč
3. Měření rychlosti vedení nervového vzruchu ulnárním nervem
4. Elektromyogram
5. Konzultace k semestrální práci
6. Elektrokardiogram a vektorkardiogram
7. Filtrace EKG signálu a potlačení šumů
8. Polykardiografie
9. Elektroencefalogram
10. Evokované potenciály, detekce epileptiformních hrotů
11. Elektrookulogram
12. Plicní ventilace
13. Elektrogastrogram

Literatura:

1. Čmejla, R. a kol.: Zpracování biologických signálů - přednášky a návody k laboratorním úlohám (pdf), 2015, http://sami.fel.cvut.cz/bsg/
2. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství, Academia 2006
3. Penhaker, M. a kol.: Lékařské diagnostické přístroje. Ostrava 2004
4. Svatoš, J.: Biologické signály I - geneze, zpracování a analýza. Praha: ČVUT 1995
5. Trojan, S. a kol.: Lékařská fyziologie, GRADA 1994

Požadavky:

Webová stránka:

http://sami.fel.cvut.cz/bsg

Klíčová slova:

Biologické signály

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů PV 2


Stránka vytvořena 16.8.2019 17:51:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.