Popis předmětu - BD1M16EKM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD1M16EKM Ekonometrie a ekonomické aplikace
Role:PZ Rozsah výuky:14KP+6KS
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Lízal L. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Lízal L., Tashpulatov S. Kreditů:4
Cvičící:Lízal L., Tashpulatov S. Semestr:L

Anotace:

Historie ekonometrie, ekonometrické modely, input-output modely, modelování poptávky, speciální prognostické modely časových řad, produkční funkce, lineární regresní modely a jejich využití k prognózám, modely se simultánními rovnicemi, konjunkturní analýza

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M16EKM

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M16EKM

Osnovy přednášek:

1. Charakteristika ekonometrie a její historie. Ekonometrické modely
2. Input-output modely
3. Cenové propočty a I-O modely
4. Modelování poptávky
5. Speciální prognostické modely časových řad
6. Autokorelace v časových řadách
7. Exponenciální vyrovnání v časových řadách
8. Produkční funkce
9. Lineární regresní modely
10. Užití lineárních regresních modelů k prognózám
11. Využití analýzy rozptylu (ANOVA) pro hodnocení kvality prognóz
12. Modely simultánních rovnic. Dvoustup. metoda nejmenších čtverců
13. Konjunkturní analýza
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod
2. I-O modely - peněžní jednotky
3. I-O modely - naturální jednotky
4. Cenové propočty v I-O bilanci
5. Modelování poptávky
6. Speciální prognostické modely časových řad
7. Autokorelace. Exponenciální vyrovnání
8. Kontrolní test
9. Lineární regresní modely (LRM)
10. LRM vhodné pro prognózy
11. Problémy při konstrukci LRM a jejich odstranění
12. Dvoustupňová metoda nejmenších čtverců
13. Konjunkturní analýza
14. Závěr

Literatura:

1. Kaňok M. Statistické metody v managementu, Praha: ČVUT 2005
2. Hušek R., Pelikán J.: Aplikovaná Ekonometrie, Professional Publishing 2003
3. Wonnacot T. H., R.J.Wonnacot R. J.: Statistika pro obchod a hospodářství, Victoria Publishing
4. Hušek R.: Ekonometrická analýza, EKOPRESS, 1999
5. Arlt J., Arltová M.: Ekonomické časové řady, Grada, 2007

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonometrie

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky PZ 4


Stránka vytvořena 22.10.2020 17:50:37, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.