Popis předmětu - BD1M16ENI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD1M16ENI Environmentální inženýrství
Role:PV Rozsah výuky:14KP+6KS
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z,L

Anotace:

Environmentální inženýrství se zabývá studiem takových technologií, které by neměly mít destruktivní vliv na životní prostředí. Zároveň by měly velmi výrazně napomáhat nápravě stavu, který se označuje termíny ekologická zátěž, znečištěné horninové prostředí nebo ekologická katastrofa. Environmentální inženýr se podílí na výzkumu a vývoji alternativních zdrojů energie, na čištění kontaminované nebo odpadní vody, na zpracování odpadů a na jejich recyklaci. Environmentální inženýrství také přispívá k ochraně zdraví obyvatel a tím napomáhá trvale udržitelnému rozvoji. Souvisejícími obory environmentálního inženýrství jsou geotechnické inženýrství, stavební inženýrství, dopravní inženýrství a bezpečnostní inženýrství. Studenti environmentálního inženýrství by měli být schopni zhodnotit (technology assesment) výkonnost inženýrského systému a zahájit jeho inovace nebo vyvinout nové technologie pro zlepšení ochrany životního prostředí, naučit se shromažďovat, vytvářet a vyhodnocovat údaje o dopadech na životní prostředí, používat logiku a uvažovat o tom, jak identifikovat silné a slabé stránky alternativních řešení.

Osnovy přednášek:

1. Životní prostředí, jeho definice, ekologie a technosféra.
2. Poškození prostředí, druhy znečištění, ekologická zátěž, ekologická katastrofa.
3. Hodnoceni negativních dopadů na prostředí.
4. Sanační technologie ? členění, strategie volby a kombinace.
5. Přirozené procesy čištění prostředí a jejich stimulace.
6. Technika environmentálních technologií.
7. Ekonomika environmentálních technologií.
8. Zelené technologie, BAT a průmysl ohleduplný k prostředí.
9. Odpady ? druhy, management a průmyslové využití.
10. Analýza životního cyklu.
11. Zelena energetika a obnovitelné zdroje.
12. Environmentální ekonomie.
13. Výzkum, vývoj a inovace v environmentálních technologiích.
14. Interdisciplinární laboratorní projekt

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Nemerow, Nelson L, Franklin J. Agardy, Patrick Sullivan, and Joseph A. Salvato. Environmental Engineering. Hoboken, N.J: Wiley, 2009. Print.
2. Davis, Mackenzie L, and David A. Cornwell. Introduction to Environmental Engineering. New York: McGraw-Hill, 2013. Print.
3. Environmental Engineering. Place of publication not identified: Syrawood Pub House, 2016. Print.
4. S?rensen, Bent. Renewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning., 2017.
5. Smibert, Angie. Environmental Engineering in the Real World., 2017.

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky PV 2,3


Stránka vytvořena 3.7.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.