Popis předmětu - XP31CZS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP31CZS Číslicové zpracování signálů
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:Sovka P. Zakončení:ZK
Přednášející:Bortel R., Sovka P. Kreditů:4
Cvičící:Sovka P. Semestr:Z

Anotace:

Osnovy přednášek:

1. Souhrnné vlastnosti neparametrických metod spektrální analýzy, typy FT, Kroneckerův součin, spektrální odhad Blackmann-Tukey, Welch, metoda minimální variance
2. Bilaterální z-transformace: systémy s minimální a neminimální fází, stabilita versus kauzalita, spektrální faktorizace
3. Teorie kepstrální analýzy, kauzální a anticipativní kepstrum, komplexní a reálné kepstrum
4. Vlastnosti parametrických metod spektrální analýzy a modelování signálů, modely AR, ARMA, ARIMA, vztahy mezi modely
5. Principy metod frekvenční analýzy: Pisarenko, MUSIC, ESPRIT, PC Blackman-Tukey
6. Teorie bank filtrů a její využití pro analýzu signálů a transformace
7. Teorie přizpůsobené filtrace a Wienerovy filtrace, typy úloh, kauzální a nekauzální filtrace
8. Rekurzivní metody analýzy časových řad od LS a WLS až po RLS a LMS
9. Vztah Kalmanovy filtrace a RLS
10. Teoretický základ částicových a mřížkových filtrů a Bayesovských sítí
11. Vícekanálová analýza signálu a dekorelace, principy metod separace signálů
12. Metody tvarování diagramu pole senzorů, odhad směru příchodu (DOA), metody analýzy Capon, MUSIC, ESPRIT, Min-norm
13. Kauzální vztahy mezi řadami – Grangerova kauzalita, MVAR metody v časové a frekvenční oblasti
14. Rozklad nestacionárních signálů, Hilbertova-Huangova transformace a její interpretace pomocí banky filtrů, Zolotarevova transformace

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] TAN, L. a J. JIANG. Digital signal processing: fundamentals and applications. 2nd ed. Boston: Elsevier/Academic Press, 2013. 896 pp. ISBN 978-0124158931.
[2] GIBBS, B. P. Advanced kalman filtering, least-squares and modeling: a practical handbook. Hoboken: John Wiley &Sons, 2011. 632 pp. ISBN 978-0-470-89004-2.
[3] MANIKAS, A. Beamforming: sensor signal processing for defence applications. NJ: Imperial College Press, 2015. 312 pp. ISBN 978-178326-274-8.

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP31CZS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.