Popis předmětu - XP15VEE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15VEE Výroba elektrické energie
Role:  Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:Müller Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L,Z

Anotace:

V úvodu předmětu je probrána obecná teorie energetických přeměn. Z klasické elektroenergetiky je v předmětu analyzována zejména problematika zvyšování účinnosti používaných energetických oběhů. Problematika provozních i mimořádných stavů synchronních alternátorů, moderních jaderných elektráren a modelování provozu vodních elektráren. Z moderní elektroenergetiky se kurz zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (používané systémy, metody identifikace otopní soustavy a optimalizace zdrojů pro ni) závěr kurzu je věnován obnovitelným zdrojům energie a problematikou jejich optimálního provozu a jejich integrace do elektroenergetických systémů.

Obsah:

V úvodu předmětu je probrána obecná teorie energetických přeměn. Z klasické elektroenergetiky je v předmětu analyzována zejména problematika zvyšování účinnosti používaných energetických oběhů. Problematika provozních i mimořádných stavů synchronních alternátorů, moderních jaderných elektráren a modelování provozu vodních elektráren. Z moderní elektroenergetiky se kurz zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (používané systémy, metody identifikace otopní soustavy a optimalizace zdrojů pro ni) závěr kurzu je věnován obnovitelným zdrojům energie a problematikou jejich optimálního provozu a jejich integrace do elektroenergetických systémů.

Osnovy přednášek:

1. Transformace energie - teorie a obecné zásady 2. Tepelné elektrárny - relevantní termodynamika, základy 3. Metody zlepšování účinnosti 4. Režimy provozu generátoru - základy 5. Režimy provozu generátoru - nastavení reléových a řídicích systémů 6. Jaderná elektrárna - moderní technologie, nová generace 7. Provoz jaderné elektrárny 8. Vodní elektrárny - přehled 9. Vodní elektrárny - dynamická simulace 10. Kombinovaná výroba tepla a energie - základy 11. Kombinovaná výroba tepla a energie - identifikace tepelného systému, optimální dimenzování 12. Vliv obnovitelných a distribuovaných zdrojů energie na energetické systémy 13. Environmentální dopady výroby energie - základy 14. Výroba energie v propojených sítích

Osnovy cvičení:

1. Transformace energie - teorie a obecné zásady 2. Tepelné elektrárny - relevantní termodynamika, základy 3. Metody zlepšování účinnosti 4. Režimy provozu generátoru - základy 5. Režimy provozu generátoru - nastavení reléových a řídicích systémů 6. Jaderná elektrárna - moderní technologie, nová generace 7. Provoz jaderné elektrárny 8. Vodní elektrárny - přehled 9. Vodní elektrárny - dynamická simulace 10. Kombinovaná výroba tepla a energie - základy 11. Kombinovaná výroba tepla a energie - identifikace tepelného systému, optimální dimenzování 12. Vliv obnovitelných a distribuovaných zdrojů energie na energetické systémy 13. Environmentální dopady výroby energie - základy 14. Výroba energie v propojených sítích

Literatura:

Anders G. Rating of Electric Power Cables, IEEE Press 2001 Knight U.G.Power Systems in Emergencies. Wiley 2001 Godoy Simoes M. Renewable Energy Systems, CRC Press 2004

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, c, p
Tento předmět je nabízen také v angličtině

Klíčová slova:

Složkové soustavy, stabilita, ochrany vedení, spolehlivost, rušení, interference

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.