Popis předmětu - XP15MEN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15MEN Modelování v elektroenergetice
Role:  Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kyncl J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L,Z

Anotace:

Tento kurz se zabývá vybranými problémy modelování v elektrotechnice. Student se seznámí se základními modely používanými pro modelování elektromechanických dějů. Problematika modelování je probrána komplexně, od fenomenologických přístupů užívajících základní Buckinghamův přístup i teorii vektorovosti rozměrů přes fyzikální podobnost s analýzou popisujících rovnic. Dále je probrána teorie bezrozměrných charakteristik proudových strojů, a nastíněny principy použití analytické mechaniky pro modelování elektromechanických systémů. Důraz je kladen na správnou fyzikální formulaci a použití pokročilých softwarových nástrojů.

Obsah:

Tento kurz se zabývá vybranými problémy modelování v elektrotechnice. Student se seznámí se základními modely používanými pro modelování elektromechanických dějů. Problematika modelování je probrána komplexně, od fenomenologických přístupů užívajících základní Buckinghamův přístup i teorii vektorovosti rozměrů přes fyzikální podobnost s analýzou popisujících rovnic. Dále je probrána teorie bezrozměrných charakteristik proudových strojů, a nastíněny principy použití analytické mechaniky pro modelování elektromechanických systémů. Důraz je kladen na správnou fyzikální formulaci a použití pokročilých softwarových nástrojů.

Osnovy přednášek:

1. Modely fyzikální, myšlenkové, výpočetní – obecný přístup 2. Základní rovnice fyzikálních dějů v elektroenergetice 3. Rozměrová analýza 4. Buckinghamův teorém 5. Teorie fyzikální podobnosti 6. Fyzikální podobnost v jevech spojených s přenosem hmotnosti a hybnosti 7. Fyzikální podobnost sdílení tepla 8. Automodelnost, stabilita, bezrozměrné charakteristiky proudových strojů 9. Fyzikální podobnost v teorii elektromagnetického pole 10. Úvod do analytické mechaniky 11. Lagrangeovy rovnice 1. druhu 12. Lagrangeovy rovnice 2. druhu 13. Použití metod analytické mechaniky pro popis elektromechanických systémů 14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Modely fyzikální, myšlenkové, výpočetní – obecný přístup 2. Základní rovnice fyzikálních dějů v elektroenergetice 3. Rozměrová analýza 4. Buckinghamův teorém 5. Teorie fyzikální podobnosti 6. Fyzikální podobnost v jevech spojených s přenosem hmotnosti a hybnosti 7. Fyzikální podobnost sdílení tepla 8. Automodelnost, stabilita, bezrozměrné charakteristiky proudových strojů 9. Fyzikální podobnost v teorii elektromagnetického pole 10. Úvod do analytické mechaniky 11. Lagrangeovy rovnice 1. druhu 12. Lagrangeovy rovnice 2. druhu 13. Použití metod analytické mechaniky pro popis elektromechanických systémů 14. Rezerva

Literatura:

Handbook of Electrical Power System Dynamics: Modeling, Stability, and Control 1st Edition, Mircea Eremia (Editor), Mohammad Shahidehpour (Editor), ISBN:9781118497173,  Hersting, W.H.: Distribution System Modeling and Analysis, Second Edition (Electric Power Engineering Series). CRC Press 2006.  KUNEŠ, Josef, Otakar VAVROCH a Václav FRANTA. Základy modelování. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. ISBN 80-03-00147-1.

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, c
Tento předmět je nabízen také v angličtině

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.