Popis předmětu - XP15OSS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15OSS Osvětlovací soustavy
Role:  Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:Žák P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Žák P. Kreditů:4
Cvičící:Žák P. Semestr:L

Anotace:

Typy osvětlovacích soustav pro vnitřní a venkovní osvětlení. Postup při navrhování osvětlovacích soustav. Dimenzování osvětlovacích soustav podle zrakového výkonu, zrakové pohody, bezpečnosti a biologických efektů. Cirkadiánní rytmus a jeho vliv kvalitu osvětlení. Ověření parametrů osvětlovacích soustav na základě výpočtu a měření. Výpočet a stanovení jednotného indexu oslnění UGR ve vnitřních a venkovních osvětlovacích soustavách. Nové metody při hodnocení jednotného indexu oslnění UGR. Provoz a řízení osvětlovacích soustav. Energetická náročnost a dimenzování osvětlovacích soustav. Ekonomické ukazatele vnitřních a venkovních osvětlovacích soustav. Dynamické osvětlovací soustavy. Inteligentní řešení osvětlovacích soustav a jejich využití v inteligentních budovách - Internet věcí. Denní a sdružené osvětlení a jeho využití při návrhu osvětlovacích soustav.

Obsah:

Typy osvětlovacích soustav pro vnitřní a venkovní osvětlení. Postup při navrhování osvětlovacích soustav. Dimenzování osvětlovacích soustav podle zrakového výkonu, zrakové pohody, bezpečnosti a biologických efektů. Cirkadiánní rytmus a jeho vliv kvalitu osvětlení. Ověření parametrů osvětlovacích soustav na základě výpočtu a měření. Výpočet a stanovení jednotného indexu oslnění UGR ve vnitřních a venkovních osvětlovacích soustavách. Nové metody při hodnocení jednotného indexu oslnění UGR. Provoz a řízení osvětlovacích soustav. Energetická náročnost a dimenzování osvětlovacích soustav. Ekonomické ukazatele vnitřních a venkovních osvětlovacích soustav. Dynamické osvětlovací soustavy. Inteligentní řešení osvětlovacích soustav a jejich využití v inteligentních budovách - Internet věcí. Denní a sdružené osvětlení a jeho využití při návrhu osvětlovacích soustav.

Osnovy přednášek:

1. Typy osvětlovacích soustav pro vnitřní osvětlení 2. Typy osvětlovacích soustav pro venkovní osvětlení 3. Postup navrhování osvětlovacích soustav 4. Dimenzování osvětlovacích soustav podle zrakového výkonu, zrakové pohody, bezpečnosti a biologických efektů 5. Cirkadiánní rytmus a jeho vliv na kvalitu osvětlení 6. Ověření parametrů osvětlovacích soustav na základě výpočtu a měření 7. Vyhodnocení jednotného indexu oslnění vnitřních a venkovních osvětlovacích soustav 8. Nové metody při hodnocení jednotného indexu oslnění. 9. Ovládání a řízení osvětlovacích soustav 10. Energetická náročnost a dimenzování osvětlovacích soustav 11. Ekonomické ukazatele osvětlovacích soustav 12. Dynamické osvětlovací soustavy 13. Inteligentní řešení osvětlovacích soustav - Internet věcí 14. Použití denního světla při návrhu osvětlovacích soustav.

Osnovy cvičení:

1. Typy osvětlovacích soustav pro vnitřní osvětlení 2. Typy osvětlovacích soustav pro venkovní osvětlení 3. Postup navrhování osvětlovacích soustav 4. Dimenzování osvětlovacích soustav podle zrakového výkonu, zrakové pohody, bezpečnosti a biologických efektů 5. Cirkadiánní rytmus a jeho vliv na kvalitu osvětlení 6. Ověření parametrů osvětlovacích soustav na základě výpočtu a měření 7. Vyhodnocení jednotného indexu oslnění vnitřních a venkovních osvětlovacích soustav 8. Nové metody při hodnocení jednotného indexu oslnění. 9. Ovládání a řízení osvětlovacích soustav 10. Energetická náročnost a dimenzování osvětlovacích soustav 11. Ekonomické ukazatele osvětlovacích soustav 12. Dynamické osvětlovací soustavy 13. Inteligentní řešení osvětlovacích soustav - Internet věcí 14. Použití denního světla při návrhu osvětlovacích soustav.

Literatura:

The Lighting Handbook, 10th Edition, ISBN 978-0-87995-241-9

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.