Popis předmětu - XP16AFM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP16AFM Pokročilé metody finančního managementu
Role:S Rozsah výuky:2P+4D
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Starý O. Zakončení:ZK
Přednášející:Starý O. Kreditů:4
Cvičící:Starý O. Semestr:Z,L

Anotace:

Cílem kurzu je hlubší porozumění složitějším úlohám finančního managementu. Vychází ze znalostí získaných ve standardních kurzech finančního managementu. Hlavními tématy jsou alternativní modely kapitálového trhu, méně obvyklé metody oceňování investic (generalizovaná metoda NPV, obecná metoda IRR). Student se naučí, jak se chránit před rizikem pomocí derivátů spolu se způsoby vyhodnocování exotických derivátů. Kromě toho studenti hodnotí pomocí metody Monte Carlo hodnotu derivátů a finančních nástrojů, pro které nejsou k dispozici tzv. „uzavřené vzorce“. Další moderní úlohy z oblasti financí budou řešeny případovými studiemi. Nedílnou součástí předmětu je i diskuze numerických metod, jejich spolehlivosti a praktického využití. Studenti vytvoří vlastní modely a simulace založené na zvoleném tématu. Výstupem bude srovnávací analýza navrhovaných metod a standardních metod, předpokládá se široké využití výpočetních nástrojů a modelů (Matlab, Mathematica, další).

Osnovy přednášek:

1. Zobecněná metoda čisté současné hodnoty, výnos na vložený kapitál
2. Arbitrážní teorie oceňování a arbitrážní model pro oceňování kapitálových trhů
3. Aspekty derivátů
4. Aplikace v oblasti finančního inženýrství ve strategii zajišťovacích fondů
5 Strukturální modely bankrotu, arbitráž kapitálové struktury
6. Vybrané případové studie
7 Metody řešení problémů se skokovými vstupy a zpožděnou reakcí
8. FIX: Fear Index – index měřící míru obav na trhu
9. Měření FFT opcí - efektivní aproximační metody při stochastické volatilitě a skoky s více faktory
10. Ohodnocení swing opcí na plyn
11. Deriváty na úrokovou míru, opce na obligace, LIBOR a swapové kontrakty
12. Exotické opce, opce na trhu s elektřinou, MC simulace
13. Metoda „simulated annealing“ ve financích
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Povinná literatura:
1. Yue-Kuen Kwok, Mathematical Models of Financial Derivatives, Springer, 2008 or newer edition.
2. Robert Kosowski, Salih N. Neftci, Principles of Financial Engineering, Academic Press, 2014
Doporučená literatura:
3. Giulia Di Nunno, Bernt Øksendal, Advanced Mathematical Methods for Finance, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011
4. Mark Cummins, Finbarr Murphy, John J.H. Miller, Topics in Numerical Methods for Finance, Springer US, 2012

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.