Popis předmětu - XP39SCG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP39SCG Seminář počítačové grafiky
Role:S Rozsah výuky:2P
Katedra:13139 Jazyk výuky:
Garanti:Bittner J. Zakončení:ZK
Přednášející:Bittner J. Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

The Seminar in Computer Graphics will make students familiar with selected research topics from computer graphics srrch aq efficienf renderino methndc mnrlelino nf srrrfacec qnd fheir nntical nronerties qimrrlafinn of nhvqical nhennmena or geometrical modeling and animation. The course rvill also include graphics methods used in related hiscipiines such as image processing, computer vision, and human computer interaction. The goal ofthe course is to expound the selected topics to students and in the same time to improve their scientific skills by analyzing existing high quality research rvork. A significant added value is the acquaintance of students with methods of scientific work in connection with the aim of using the gathered knowledge to solve specific problems of their PhD theses.

Osnovy přednášek:

2. Physicolly Bosed Rendering - Surface Models
3. Physicolly Bosed Rendering - Advonced Topics
4. Doto Structures for Rendering - Object Hierorchies
5. Dato Structures for Rendering - Spotial Subdivisions
6. Ray Trocing Acceleration - Part I 7. Ray Trocing Accelerotion - Part ll
8. Reol-Time Rendering - Algorithms
9. Reol-Time Rendering - Optimization Techniques
70. lmoge Monipulotion ond Retorgeting - Port I 1"L. lmage Monipulation and Retorgeting - Port ll
12. Modeling Natural Phenomeno - Port I Grophics ond Vision
13. Modeling Natural Phenomeno - Port I Graphics ond Vision - Advanced
L4. Reserve"

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Matt Pharr, Wenzel Jakob, Greg Humphreys. Physically Based Rendering 3rd edition. Morgan Kaufmann, 2016.
[2] Tomas Akenine-Moller, Eric Haines, Naty Hoffiian. Real-Time Rendering 3rd Edition, A. K. Peters, Ltd., 2008.
[3] Soubor konferendnich a dasopiseckjch dlinlcu podle zamEieni disertace

Požadavky:

Klíčová slova:

Computer graphics; physically based rendering; Data structures for rendering; Ray tracing; Natural phenomena

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.