Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


34101 ÚTVS - oddělení pedagogické
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
TVK Tělesná výchova - kurz 7 dní   Z * 0 Drnek J.  
TV-V1 Tělesná výchova - V1 0+2   Z Z,L 1    
TVV0 Tělesná výchova 0 0+2   Z Z,L 0    
A003TV Tělesná výchova 0+2   Z L,Z 2    
TVV Tělesná výchova 0+2   Z Z,L 0    
TV Tělesná výchova 0+2   Z * 0 Drnek J.  
TV-V TV volitelná 0+2   Z Z,L 0    
TVKL TV-KURZ letní 7 dní   Z * 0    


Stránka vytvořena 6.8.2020 07:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.