Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | I | J | K | M | N | P | Q | S | T | Ú | V | W
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13113 FEL - katedra elektrotechnologie
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AE0M13MKV Advanced Components of Power Electronic 2+2L EN Z,ZK L 5    
BE0M13MKV Advanced Components of Power Electronic 2+2L EN Z,ZK L 5 Benda V. Benda V.
AE0B13PTE Advanced technology in electrical engineering 2+2L EN Z,ZK L 5    
AD7B13ANW Analýza a návrh webových aplikací 14+6s   KZ L 4    
A7B13ANW Analýza a návrh webových aplikací 2+2s   KZ L 4    
A5M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 3+1L CS KZ L 4    
BD1M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 2+2L CS Z,ZK Z 5    
B0M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 2+2L CS Z,ZK Z 4 Papež V. Hrzina P., Papež V., Reichl T.
B1M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 2+2L CS Z,ZK Z 5 Hrzina P. Hrzina P., Papež V.
BD1M13ASS Aplikace solárních systémů 14+6L CS Z,ZK Z 5 Benda V. Benda V., Hrzina P.
B1M13ASS Aplikace solárních systémů 2+2L CS Z,ZK Z 5 Benda V. Benda V., Černá L., Holovský J., Hrzina P.
BE0M13AEZ Application of Electrochemical Sources 2+2L EN Z,ZK Z 4    
BE1M13AEZ Application of Electrochemical Sources 2+2L EN Z,ZK Z 5    
AE0B13BAP Bachelor Project 28s   Z L 20    
AE8B13BAP Bachelor Project 7s   Z L 9    
AD0B13BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A0B13BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A8B13BAP Bakalářská práce 7s   Z L 9    
AE0M13KTM Construction and Technology of Microcomputers 2+2L EN Z,ZK Z 5    
AE0B13KEO Construction of Electronic Circuits 2+2L EN Z,ZK Z 4    
BE1M13MAD Control methods and testing in electrotechnology 2+2L EN Z,ZK L 5    
XP13DFD Datová a funkční analýza výrobních systémů 2+2s CS Z,ZK L 4 Molhanec M. Molhanec M.
XP13DTF Diagnostika tenkých vrstev 2+2L EN Z,ZK L 4 Polcar T. Polcar T.
AE0M13DIP Diploma Thesis 36s   Z L 25    
AD0M13DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
A0M13DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
BE1M13EKP Ecology and materials 2+2L EN Z,ZK Z 5 Kudláček I. Horynová E., Šaršounová Z., Weinzettel J., Žák P.
AE1M13EMP Ecology of materials and processes 2+2L EN Z,ZK L 5    
BE1M13EMP Ecology of materials and processes 2+2L EN Z,ZK L 5 Kudláček I., Weinzettel J. Kudláček I., Šaršounová Z., Weinzettel J., Žák P.
BD1M13EKP Ekologie a materiály 14+6L CS Z,ZK Z 5 Kudláček I. Kudláček I.
B1M13EKP Ekologie a materiály 2+2L CS Z,ZK Z 5 Kudláček I. Horynová E., Kudláček I., Weinzettel J.
AD1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 14+6L CS Z,ZK L 5    
A1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 2+2L CS Z,ZK L 5    
BD1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 14+6L CS Z,ZK L 5 Kudláček I., Weinzettel J. Kudláček I., Šaršounová Z., Weinzettel J., Žák P.
B1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 2+2L CS Z,ZK L 5 Kudláček I., Weinzettel J. Kudláček I., Weinzettel J.
AD0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 14+6L CS Z,ZK Z 4    
AE0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 2+2L EN Z,ZK Z 4    
BD0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 14+6L CS Z,ZK Z 4    
B0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 2+2L CS Z,ZK Z 4 Kudláček I. Kudláček I.
AE1M13EZF Electrochemical Sources and Photovoltaics 2+2L EN Z,ZK Z 5    
AE0B13ETM Electrotechnical materials 2+1L EN Z,ZK L 4    
AD1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BD1B13SEZ Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 14+6L CS Z,ZK L 4    
B1B13SEZ Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 2+2L CS Z,ZK L 4 Benda V., Hrzina P. Benda V., Hrzina P.
AD0B13ETM Elektrotechnické materiály 14+3L CS Z,ZK L 4    
BD0B13ETM Elektrotechnické materiály 14+3L CS Z,ZK L 4    
B0B13ETM Elektrotechnické materiály 2+2L CS Z,ZK L 4 Sedláček J. Sedláček J.
A5M13FVS Fotovoltaické systémy 3+1L CS KZ Z 4 Holovský J. Benda V., Černá L., Holovský J.
XP13FCD Fotovoltaické systémy 2+2s CS Z,ZK L 4 Benda V. Benda V.
XP13FDD Fyzika dielektrik 2+2s CS Z,ZK Z 4 Mach P. Mach P., Petr J.
XP13FPD Fyzika polovodičů 2+2s CS Z,ZK Z 4 Benda V. Benda V.
BE1M13IND Individual Master Project 0+4c EN Z Z 4    
AE1B13IND Individual Project 4L EN Z Z 5    
AE1M13IND Individual Project 4L EN Z Z 6    
AE1B13PPS Industrial computer systems 2+2L EN Z,ZK L 5    
AE2B13PEL Industrial Electrical Engineering 2+2L EN Z,ZK Z 5    
AE0M13PRE Industrial electronics 2+2L EN Z,ZK Z 5    
BE0M13PEK Introduction to Industrial Ecology 2+2s EN Z,ZK L 4    
AD1M13JAS Jakost a spolehlivost 14+6c CS Z,ZK Z 5    
A1M13JAS Jakost a spolehlivost 2+2c CS Z,ZK Z 5    
BD1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 14+6c CS Z,ZK Z 6 Mach P. Mach P.
BD1M13JAS Jakost a spolehlivost 14+6c CS Z,ZK Z 6    
B1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 2+2c CS Z,ZK Z 6 Mach P. Mach P.
B1M13JAS Jakost a spolehlivost 2+2c CS Z,ZK Z 6 Mach P. Mach P.
AD0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 14+6L CS Z,ZK Z 4    
BD0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 14+6L CS Z,ZK Z 4    
B0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 2+2L CS Z,ZK Z 4 Papež V. Brejcha M., Papež V.
AD0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BD1M13MAD Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii 14+6L CS Z,ZK L 5    
B1M13MAD Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii 2+2L CS Z,ZK L 5 Osob je mnoho Dušek K., Koblížek V., Mach P.
AE1M13VES Manufacturing of Electrical Components 2+2L EN KZ Z 4    
BE1M13VES Manufacturing of Electrical Components 2+2L EN KZ Z 4    
AE1M13VEZ Manufacturing of Electronic Equipment 2+2L EN Z,ZK Z 5    
BE1M13VEZ Manufacturing of Electronic Equipment 2+2L EN Z,ZK Z 5    
AE1B13VVZ Manufacturing of Power Devices 2+2L EN Z,ZK Z 6    
AE0B13MTE Materials and technology for electronics 2+2L EN Z,ZK L 4    
AE1B13MVE Materials for Power Electrical Engineering 2+2L EN Z,ZK Z 5    
BE5B13MVE Materials for Power Electrical Engineering 2+2L EN Z,ZK L 5 Mach P., Sedláček J. Ctibor P., Mach P., Sedláček J.
AD0B13MTE Materiály a technologie pro elektroniku 14+6L CS Z,ZK Z 4    
BD0M13MTE Materiály a technologie pro elektroniku 14+6L CS Z,ZK Z 5    
B0M13MTE Materiály a technologie pro elektroniku 2+2L CS Z,ZK Z 5 Sedláček J. Sedláček J.
AD1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 14+6L CS Z,ZK Z 5    
BD1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 14+6L CS Z,ZK Z 5    
BD5B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 14+6L CS Z,ZK Z 4    
B1B13MVE1 Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2+2L CS Z,ZK Z 4 Mach P. Ctibor P., Dušek K., Mach P., Sedláček J.
B1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2+2L CS Z,ZK Z 5 Mach P. Osob je mnoho
XP13MSD Modelování a simulace technologických systémů 2+2c CS Z,ZK Z 4 Mach P. Mach P.
AD0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky 14+6L CS Z,ZK L 5    
A0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky 2+2L CS Z,ZK L 5    
BD0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky 14+6L CS Z,ZK L 5    
B0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky 2+2L CS Z,ZK L 5 Benda V. Benda V.
AD0B13NNT Nanotechnologie 14+6s CS Z,ZK Z,L 4    
BD0B13NNT Nanotechnologie 14+6s CS Z,ZK Z,L 4    
BVB13NNT Nanotechnologie 2+2L CS Z,ZK Z,L 4 Ctibor P., Voves J. Bouda V., Ctibor P., Sychrovský V., Voves J.
B0B13NNT Nanotechnologie 2+2s CS Z,ZK Z,L 4 Ctibor P. Bouda V., Ctibor P., Sychrovský V., Voves J.
AE0B13NNT Nanotechnology 2+2s EN Z,ZK Z,L 4    
BEVB13NNT Nanotechnology 2+2L EN Z,ZK Z,L 4 Ctibor P., Voves J. Bouda V., Ctibor P., Sychrovský V., Voves J.
BE0B13NNT Nanotechnology 2+2s EN Z,ZK Z,L 4 Ctibor P. Bouda V., Ctibor P., Sychrovský V., Voves J.
A5M13NZZ Nezávislé zdroje 3+1L CS KZ Z 4 Dušek K. Dušek K., Papež V.
XP13NM Nové materiály a jejich použití 2+2s   Z,ZK L,Z 4 Bouda V. Bouda V.
AD0B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice 14+6L CS Z,ZK L 5    
BD1B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice 14+6L CS Z,ZK L 4    
B1B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice 2+2L CS Z,ZK L 4 Dušek K. Dušek K.
XP13PED Plasty v elektrotechnice 2+2s CS Z,ZK Z 4 Kudláček I. Kudláček I.
BE1M13VSE Power components in electrical engineering 2+2L EN Z,ZK L 5 Papež V. Hájek J., Papež V.
AD1B13IND Projekt individuální 4L CS Z Z 5    
AD1M13IND Projekt individuální 4L CS Z Z 6    
A1B13IND Projekt individuální 4L CS Z Z 5    
A1M13IND Projekt individuální 4L CS Z Z 6    
B1B13IND Projekt individuální 4L CS Z Z 4    
BD1M13IND Projekt magisterský 0+4c EN Z Z 4    
B1M13IND Projekt magisterský 0+4c CS Z Z 4 Beshajová Pelikánová I. Beshajová Pelikánová I., Künzel K.
AD1B13TP1 Projekt v týmu 14+6s CS Z L 4    
AD1M13TP1 Projekt v týmu 14+6s CS Z L 5    
A1B13TP1 Projekt v týmu 2+2s CS Z L 4    
A1M13TP1 Projekt v týmu 2+2s CS Z L 5    
AD0M13PRE Průmyslová elektronika 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A0M13PRE Průmyslová elektronika 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BD0M13PRE Průmyslová elektronika 14+6L CS Z,ZK Z 5    
B0M13PRE Průmyslová elektronika 2+2L CS Z,ZK Z 5 Papež V. Papež V.
AD2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 2+2L CS Z,ZK Z 5 Osob je mnoho Mach P., Müller Z., Pivoňka P.
AD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 14+6L CS Z,ZK L 5    
BD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 14+6L CS Z,ZK L 4    
B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 2+2L CS Z,ZK L 4 Künzel K. Künzel K.
AE1M13JAS Quality and Reliability 2+2c EN Z,ZK Z 5    
BE1M13JAS1 Quality and Reliability 2+2c EN Z,ZK Z,L 6 Mach P. Mach P.
BE1M13JAS Quality and Reliability 2+2c EN Z,ZK Z,L 6 Mach P. Mach P.
AD1M13SVS Simulace výrobních systémů 14+6c CS Z,ZK Z 5    
A1M13SVS Simulace výrobních systémů 2+2c CS Z,ZK Z 5    
BD1M13SVS Simulace výrobních systémů 14+6c CS Z,ZK Z 5    
B1M13SVS Simulace výrobních systémů 2+2c CS Z,ZK Z 5 Künzel K., Mach P. Künzel K., Mach P.
AE1M13SVS Simulation of Production Sytems 2+2c EN Z,ZK Z 5    
BE1M13SVS Simulation of Production Sytems 2+2c EN Z,ZK Z 5    
XP13SID Software v průmyslovém inženýrství 2+2c CS Z,ZK Z 4 Molhanec M. Molhanec M.
AE1B13SVS Solar Energy Application Systems 2+2L EN Z,ZK L 5    
BE1B13SSE Solar Systems and Electrochemical Sources 2+2L EN Z,ZK L 4 Benda V. Benda V., Černá L., Holovský J.
BE1M13ASS Solar Systems Application 2+2L EN Z,ZK Z 5 Benda V. Benda V., Holovský J.
B1B13SSE Solární systémy a elektrochemické zdroje 2+2L CS Z,ZK L 4 Benda V. Benda V., Holovský J., Hrzina P.
XP13SSD Speciální metody stanovení jakosti součástek 2+2L CS Z,ZK L 4 Papež V. Papež V.
AD0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 14+6L CS KZ L 4    
BD0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 14+6L CS KZ L 4    
BVB13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 2+2L CS KZ Z,L 4 Dušek K., Sedláček J. Dušek K., Sedláček J.
B0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 2+2L CS KZ Z,L 4    
AD1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 14+6L CS Z,ZK L 5    
A1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 2+2L CS Z,ZK L 5 Benda V. Benda V., Hrzina P.
XP13SRD Systémy reálného času pro řízení procesů 2+2c CS Z,ZK L 4 Molhanec M. Molhanec M.
XP13SJD Systémy řízení jakosti 2+2c CS Z,ZK L 4 Mach P. Mach P.
AE1B13TP1 Team Project 2+2s EN Z L 4    
AE1M13TP1 Team Project 2+2s EN Z L 5    
XP13TND Technika nízkých teplot a supravodivost 2+2s CS Z,ZK L 4 Kuba J. Kuba J.
AE1M13TPR Technological Project Planning 2+2s EN Z,ZK L 5    
BE0M13TPR Technological Project Planning 2+2s EN Z,ZK L 4    
XP13TPD Technologické procesy pro elektronickou výrobu 2+2s CS Z,ZK L 4 Mach P. Mach P.
B1B13TEP Technologické procesy pro elektrotechniku 3+2L CS Z,ZK L 4 Mach P. Dušek K., Kuba J., Mach P.
AD1M13TPR Technologické projektování 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1M13TPR Technologické projektování 2+2s CS Z,ZK L 5    
BD0M13TPR Technologické projektování 14+6s CS Z,ZK L 4    
B0M13TPR Technologické projektování 2+2s CS Z,ZK L 4 Gric P., Molhanec M. Gric P., Molhanec M.
B1B13TPR Technologické projektování 2+2s CS Z,ZK L 5 Molhanec M. Dušek K., Molhanec M.
AD0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 14+6L CS Z,ZK L 5    
A0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 2+2L CS Z,ZK L 5    
BD0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 14+6L CS Z,ZK L 4    
B0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 2+2L CS Z,ZK L 4 Koblížek V. Koblížek V.
AE1B13VST Technologies in Electrical Engineering 2+2L EN Z,ZK L 6    
AE0M13TKS Technology of Cables and Optical waveguides 2+2L EN Z,ZK L 5    
BD0M13PEK Úvod do průmyslové ekologie 14+6s CS Z,ZK L 4    
B0M13PEK Úvod do průmyslové ekologie 2+2s CS Z,ZK L 4 Weinzettel J. Weinzettel J.
XP13VTK Vakuová technika a kryotechnika 2+2s CS Z,ZK Z 4 Kuba J. Kuba J.
AD1B13VST Výkonové součástky a technologie 14+6L CS Z,ZK L 6    
BD1B13VST Výkonové součástky a technologie 21+6L CS Z,ZK L 5    
BD5B13VST Výkonové součástky a technologie 14+6L CS Z,ZK L 4 Mach P., Papež V. Mach P., Papež V.
B1B13VST Výkonové součástky a technologie 3+2L CS Z,ZK L 5 Mach P., Papež V. Kuba J., Mach P., Papež V.
BD1M13VSE Výkonové součástky v elektrotechnice 14+6L CS Z,ZK L 5 Papež V. Papež V.
B1M13VSE Výkonové součástky v elektrotechnice 2+2L CS Z,ZK L 5 Papež V. Papež V.
AD1M13VEZ Výroba elektronických zařízení 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A1M13VEZ Výroba elektronických zařízení 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BD1M13VEZ Výroba elektronických zařízení 14+6L CS Z,ZK Z 5    
B1B13VEZ Výroba elektronických zařízení 2+2L CS Z,ZK L 6 Bušek D., Urbánek J. Bušek D., Urbánek J.
B1M13VEZ Výroba elektronických zařízení 2+2L CS Z,ZK Z 5 Urbánek J. Bušek D., Urbánek J.
AD1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 14+6L CS KZ Z 4    
A1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 2+2L CS KZ Z 4    
BD1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 2+2L CS KZ Z 4    
B1B13VES Výroba elektrotechnických součástek 2+2L CS Z,ZK L 6 Papež V. Papež V.
B1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 2+2L CS KZ Z 4    
AD1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2+2L CS Z,ZK Z 6    
BD1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 14+6L CS Z,ZK Z 5    
BD5B13VVZ Výroba výkonových zařízení 14+6L CS Z,ZK Z 4    
B1B13VVZ1 Výroba výkonových zařízení 2+2L CS Z,ZK Z 4 Hájek J. Hájek J., Kuba J.
B1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2+2L CS Z,ZK Z 5 Gric P., Hájek J. Gric P., Hájek J.
A5M13VSO Využití solární energie 1+1L CS KZ L 4    
XP13VVM Vývoj a výzkum materiálů 2+2s CS Z,ZK L,Z 4 Bouda V. Bouda V.
AE0B13SPE Welding and Soldering in Electrotechnics 2+2L EN KZ L 4    


Stránka vytvořena 17.6.2019 17:51:03, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.