Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | C | D | E | F | H | I | M | P | R | Ř | S | T | Ú | V
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13115 FEL - katedra elektroenergetiky
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AE0B15BAP Bachelor's thesis 28s   Z L 20    
AE8B15BAP Bachelor's thesis 7s   Z L 9    
AD0B15BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A0B15BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A8B15BAP Bakalářská práce 7s   Z L 9    
AE1M15RES Control of Power Systems 2+2c CS Z,ZK L 5    
XP15DVN Diagnostika izolačních systémů vn a vvn 2+2s CS Z,ZK L 4 Procházka R. Procházka R.
AD0M15DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
A0M15DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
BD1M15DEE Distribuce elektrické energie 14+6s CS Z,ZK Z 5 Tlustý J. Tlustý J., Vodrážka J.
B1M15DEE Distribuce elektrické energie 2+2s CS Z,ZK Z 5 Tlustý J. Müller Z., Tlustý J., Vodrážka J.
BE1M15DEE Distribution of Electrical Energy 2+2s EN Z,ZK Z 5   Müller Z.
BE0M15DSE Dynamics and Reliability of Electrical Power Systems 2+2s CS Z,ZK Z 5    
BD0M15DSE Dynamika a spolehlivost elektrizačních soustav 14+6s CS Z,ZK Z 5    
B0M15DSE Dynamika a spolehlivost elektrizačních soustav 2+2s CS Z,ZK Z 5    
BE1M15ETT Electrical Heat 2+2s CS Z,ZK Z,L 5 Kyncl J. Kyncl J.
AE0B15EIN Electrical Installations 2+2L CS Z,ZK L 4    
AE1M15EST Electrical Light and Heat 2+2c CS Z,ZK Z 5    
BE1M15ELS Electrical Light 2+2L EN Z,ZK L 5 Habel J. Habel J., Žák P.
AE0M15EZS Electrical Sources and Systems 2+2s CS Z,ZK Z 5    
AD1M15ENY Elektrárny 14+6c CS Z,ZK Z 5    
A1M15ENY Elektrárny 2+2c CS Z,ZK Z 5 Špetlík J. Bouček S., Müller Z., Špetlík J.
BD1M15ENY Elektrárny 14+6s CS Z,ZK L 5 Müller Z. Müller Z.
B1M15ENY Elektrárny 2+2s CS Z,ZK L 5 Müller Z. Klein V., Müller Z.
BD0B15EIN Elektrické instalace vn a nn 14+6s CS Z,ZK L 4    
B0B15EIN Elektrické instalace vn a nn 2+2s CS Z,ZK L 4 Bouček S. Bouček S.
AD0B15EIN Elektrické instalace 14+6L CS Z,ZK L 4   Bouček S.
A0B15EIN Elektrické instalace 2+2L CS Z,ZK L 4    
AD1M15EST Elektrické světlo a teplo 14+6c CS Z,ZK Z 5    
A1M15EST Elektrické světlo a teplo 2+2c CS Z,ZK Z 5    
A5M15ES1 Elektrické světlo 1 2+1s CS KZ Z 4 Habel J. Habel J.
BD1M15ELS Elektrické světlo 14+6L CS Z,ZK L 5 Habel J. Habel J., Žák P.
B1M15ELS Elektrické světlo 2+2L CS Z,ZK L 5 Habel J. Habel J., Žák P.
XP15ET Elektrické teplo 2+2s CS Z,ZK L 4 Kyncl J. Kyncl J.
AD0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy 2+2s CS Z,ZK Z 5    
AD1B15EN1 Elektroenergetika 1 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A1B15EN1 Elektroenergetika 1 2+2L CS Z,ZK Z 5 Procházka R. Procházka R.
BD1B15EN11 Elektroenergetika 1 21+6s CS Z,ZK L 5    
BD1B15EN1 Elektroenergetika 1 21+6s CS Z,ZK L 6    
BD5B15EN1 Elektroenergetika 1 1,5 CS Z,ZK Z 4 Müller Z. Müller Z.
B1B15EN11 Elektroenergetika 1 3+2s CS Z,ZK L 5 Müller Z.  
B1B15EN1 Elektroenergetika 1 3+2s CS Z,ZK L 6 Müller Z. Müller Z., Musil L.
AD1B15EN2 Elektroenergetika 2 14+6s CS Z,ZK L 6    
A1B15EN2 Elektroenergetika 2 2+2s CS Z,ZK L 6 Müller Z. Müller Z., Musil L.
BD1B15EN2 Elektroenergetika 2 14+6L CS Z,ZK Z 5    
BD5B15EN2 Elektroenergetika 2 1,5 CS Z,ZK Z 4    
B1B15EN2 Elektroenergetika 2 2+2L CS Z,ZK Z 5 Procházka R. Procházka R.
AD1B15EN3 Elektroenergetika 3 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1B15EN3 Elektroenergetika 3 2+2s CS Z,ZK L 5 Habel J., Kyncl J. Habel J., Kyncl J.
BD1B15EN3 Elektroenergetika 3 14+6L CS KZ Z 4    
BD5B15EN3 Elektroenergetika 3 1,5 CS KZ L 4    
B1B15EN3 Elektroenergetika 3 2+2L CS KZ Z 4 Kyncl J. Habel J., Kyncl J.
BD1M15ETT Elektrotepelná technika 14+6s CS Z,ZK Z,L 5 Kyncl J. Kyncl J.
B1M15ETT Elektrotepelná technika 2+2s CS Z,ZK Z,L 5 Kyncl J. Kyncl J.
BE1M15PPE1 Elements and Operation of Electrical Power Systems 2+2s CS Z,ZK Z 5 Müller Z. Hlaváček J., Müller Z.
BE1M15PPE Elements and Operation of Electrical Power Systems 2+2s EN KZ Z 4   Hlaváček J.
P15EH Energetické hospodářství 2+2s   Z,ZK L 4    
BD1B15EPR Energetické projektování 14+6s CS KZ L 4    
B1B15EPR Energetické projektování 2+2s CS KZ L 4    
BE1M15IAP Engineering Applications 2+2c CS Z,ZK Z 5 Kyncl J. Kyncl J.
P15FAK Fotometrie a kolorometrie 2+2s   Z,ZK L 4    
AE1M15TVN High Voltage Engineering 2+2L CS Z,ZK L 5    
BE1M15TVN High Voltage Engineering 2+2L CS Z,ZK L 5 Procházka R. Procházka R.
BE0M15VNZ High Voltage Testing 2+2L CS Z,ZK L 5    
AE0B15VNZ High-voltage Testing 2+2L CS Z,ZK Z 4    
AE1B15IND Individual Project 4s CS Z Z 5    
AE1M15IND Individual project 4s CS Z Z 6    
BD1M15IAP Inženýrské aplikace 14+6c CS Z,ZK Z 5   Kyncl J.
B1M15IAP Inženýrské aplikace 2+2c CS Z,ZK Z 5 Kyncl J. Kyncl J.
BE1M15IND Master Project 0+4s CS Z Z 4   Kyncl J., Müller Z.
AE0M15DIP Master's thesis 36s   Z L 25    
AD1B15MAA Matematické aplikace 21+6c CS Z,ZK L 6    
A1B15MAA Matematické aplikace 3+2c CS Z,ZK L 6 Kyncl J. Kyncl J.
AE1B15MAA Mathematic Applications 3+2c CS Z,ZK L 6    
BE5B15MAA Mathematic Applications 0p+4c CS Z,ZK L 4 Kyncl J. Kyncl J., Vítek S.
XP15MVN Měření při vysokém napětí 2+2s CS Z,ZK L 4 Procházka R. Procházka R.
AE1B15EN1 Power Engineering 1 2+2L CS Z,ZK Z 5    
BE5B15EN1 Power Engineering 1 2+2L CS Z,ZK L 5 Müller Z. Müller Z., Musil L.
AE1B15EN2 Power Engineering 2 2+2s CS Z,ZK L 6    
BE5B15EN2 Power Engineering 2 2+2s CS Z,ZK Z 6   Procházka R.
AE1B15EN3 Power Engineering 3 2+2s CS Z,ZK L 5    
AE1M15ENY Power Plants 2+2c CS Z,ZK Z 5    
BE1M15ENY Power Plants 2+2s CS Z,ZK L 5 Müller Z. Klein V., Müller Z., Špetlík J.
AE0B15PES Power Systems Operation 2+2s CS Z,ZK Z 5    
BD1B15IND Projekt bakalářský 0+4s CS Z Z 4    
B1B15IND Projekt bakalářský 0+4s CS Z Z 4    
AD1B15IND Projekt individuální 4s CS Z Z 5    
AD1M15IND Projekt individuální 4s CS Z Z 6    
A1B15IND Projekt individuální 4s CS Z Z 5 Klein V. Klein V.
A1M15IND Projekt individuální 4s CS Z Z 6    
BD1M15IND Projekt magisterský 0+4s CS Z Z 4   Bouček S.
B1M15IND Projekt magisterský 0+4s CS Z Z 4 Klein V. Klein V.
AD1B15TP1 Projekt v týmu 14+6s CS Z L 4    
AD1M15TP1 Projekt v týmu 14+6s CS Z L 5    
A1B15TP1 Projekt v týmu 2+2s CS Z L 4    
A1M15TP1 Projekt v týmu 2+2s CS Z L 5    
BD0B15PES Provoz elektroenergetických soustav 14+6s CS Z,ZK Z 4    
B0B15PES Provoz elektroenergetických soustav 2+2s CS Z,ZK Z 4    
AD0B15PES Provoz elektroenergetických systémů 14+6s CS Z,ZK Z 5    
A0B15PES Provoz elektroenergetických systémů 2+2s CS Z,ZK Z 5    
BD1M15PPE1 Prvky a provoz elektroenergetických soustav 14+6s CS Z,ZK Z 5 Hlaváček J., Müller Z. Müller Z.
BD1M15PPE Prvky a provoz elektroenergetických soustav 14+6s CS KZ Z 4   Hlaváček J.
B1M15PPE1 Prvky a provoz elektroenergetických soustav 2+2s CS Z,ZK Z 5 Müller Z. Hlaváček J., Müller Z.
B1M15PPE Prvky a provoz elektroenergetických soustav 2+2s CS KZ Z 4 Hlaváček J. Hlaváček J.
AD1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 14+6s CS Z,ZK L 5    
A1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 2+2s CS Z,ZK L 5 Müller Z. Müller Z.
BD1M15PRE1 Přenos a rozvod elektrické energie 14+6s CS Z,ZK Z 5 Müller Z. Müller Z.
BD1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 14+6s CS Z,ZK Z 6 Müller Z. Müller Z.
B1M15PRE1 Přenos a rozvod elektrické energie 2+2s CS Z,ZK Z 5 Müller Z. Müller Z.
B1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 2+2s CS Z,ZK Z 6 Müller Z. Müller Z., Musil L.
AE0M15SZS Reliability and Security of Power Systems 2+2s CS Z,ZK L 5    
AD1M15RES Řízení elektroenergetických soustav 14+6c CS Z,ZK L 5    
A1M15RES Řízení elektroenergetických soustav 2+2c CS Z,ZK L 5   Müller Z., Špetlík J.
AD0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav 14+6s CS Z,ZK L 5    
A0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav 2+2s CS Z,ZK L 5    
AE1B15TP1 Team Project 2+2s CS Z L 4    
AE1M15TP1 Team Project 2+2s CS Z L 5    
AD1M15TVN Technika vysokých napětí 14+6L CS Z,ZK L 5    
A1M15TVN Technika vysokých napětí 2+2L CS Z,ZK L 5 Procházka R. Procházka R.
BD1M15TVN Technika vysokých napětí 14+6L CS Z,ZK L 5 Procházka R. Procházka R.
B1M15TVN Technika vysokých napětí 2+2L CS Z,ZK L 5 Procházka R. Procházka R.
AE1M15PRE Transmission and Distribution of Electricity 2+2s CS Z,ZK L 5    
BE1M15PRE1 Transmission and Distribution of Electricity 2+2s CS Z,ZK Z 5 Müller Z. Müller Z.
BE1M15PRE Transmission and Distribution of Electricity 2+2s CS Z,ZK Z 6 Müller Z. Müller Z., Musil L.
BD2B15UEL Úvod do elektrotechniky 14+6L CS Z,ZK Z 4    
B2B15UELA Úvod do elektrotechniky 2+1L CS KZ Z 4 Hrzina P., Müller Z. Hrzina P., Müller Z.
B2B15UEL Úvod do elektrotechniky 2+1L CS Z,ZK Z 4   Hrzina P., Müller Z.
BD1B15VYA Výpočetní aplikace 14+6c CS KZ L 4    
B1B15VYA Výpočetní aplikace 2+2c CS KZ L 4 Kyncl J. Kyncl J.
AD0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 14+6L CS Z,ZK Z 4    
A0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 2+2L CS Z,ZK Z 4    
BD0M15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 14+6L CS Z,ZK L 5 Procházka R. Procházka R.
B0M15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 2+2L CS Z,ZK L 5 Procházka R. Procházka R.


Stránka vytvořena 16.8.2018 17:47:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.