Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | Q | Ř | S | T | Ú | V | W | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13132 FEL - katedra telekomunikační techniky
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BE2M32PRSA Access Networks 2+2L EN Z,ZK Z 6 Bezpalec P.  
BE2M32PRS Access Networks 2+2L EN Z,ZK Z 5 Lafata P., Vodrážka J. Hrad J., Lafata P., Pravda I., Vodrážka J.
AE0M32PST Advaced Network Technologies 2+2L EN Z,ZK L 5    
BE2M32PST Advanced Networking Technologies 2+2L EN Z,ZK Z,L 6 Boháč L. Boháč L.
XP32AKR Aplikovaná kryptografie 4+0s CS ZK L 4 Vaněk T. Vaněk T.
AE2M32VAD Applications Development and DSP 2+2l EN Z,ZK L 5 Zahradník P. Šusta M., Zahradník P.
AE8M32AQT Applied Queueing Theory 3+1c EN Z,ZK Z 6    
AE8M32AVL Audio-Video Processing Lab 0+2L EN Z Z 2    
AE0B32BAP Bachelor Project 28s EN Z L 20    
AE8B32BAP Bachelor Project 7s EN Z L 9    
AD0B32BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A0B32BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A8B32BAP Bakalářská práce 7s   Z L 9    
B2M32BTS Bezdrátové technologie a senzorové sítě 2+2l CS Z,ZK L 5 Bečvář Z. Bečvář Z., Kocur Z., Vojtěch L.
B2M32BTSA Bezdrátové technologie 2+2l CS Z,ZK L 6 Bečvář Z. Bečvář Z.
B2M32MKS Buňkové mobilní sítě 2+2l CS Z,ZK Z 6 Bečvář Z. Bečvář Z., Bešťák R., Mach P.
AE2M32RKP Communication Processes Control 2+2L EN Z,ZK L 5 Troller P. Troller P.
AE2B99KOS Communication Systems 2+2L EN Z,ZK L 6 Bešťák R. Bešťák R., Kovář P., Pravda I.
AE0M32KMP Communications and Media Law 2+2c EN Z,ZK Z,L 4 Brabec Z. Brabec Z., Ondráček P.
AE4B32PKS Computer and Communication Networks 2+2c EN Z,ZK Z 6    
BE4B32PKS Computer and Communication Networks 2+2c EN Z,ZK L 6 Boháč L. Boháč L.
BE5B32PKS Computer and Communication Networks 2+2c EN Z,ZK Z 6 Boháč L. Bezpalec P., Boháč L., Vaněk T.
AE8B32DNT Data Networks Theory 4+0c EN Z,ZK Z 5    
AE2B32DAT Data networks 2+2c EN Z,ZK Z 5    
BE2B32DATA Data Networks 2+2l EN KZ Z,L 5 Bezpalec P.  
BE2B32DAT Data Networks 2+2l EN Z,ZK Z,L 4 Bezpalec P. Bezpalec P.
AD2B32DAT Datové sítě 14+6c CS Z,ZK Z 5    
A2B32DAT Datové sítě 2+2c CS Z,ZK Z 5 Bezpalec P. Bezpalec P.
BD5B32DAT Datové sítě 14+6l CS Z,ZK Z 4 Boháč L. Bezpalec P., Boháč L.
B2B32DATA Datové sítě 2p+2l CS KZ Z 5 Boháč L. Bezpalec P., Boháč L.
B2B32DAT Datové sítě 2+2l CS Z,ZK L 4 Boháč L. Bezpalec P., Boháč L.
BE2M32DMT Diagnostics and Measurement in Telecommunications 2+2l EN Z,ZK L 6 Vodrážka J. Hrad J., Kocur Z., Pravda I.
B2M32DMT Diagnostika a měření v telekomunikacích 2+2l CS Z,ZK L 6 Bečvář Z., Vodrážka J. Bečvář Z., Kocur Z., Vodrážka J.
B2M32DSAA Diagnostika síťových aplikací 2+2c CS Z,ZK Z 6 Boháč L.  
B2M32DSA Diagnostika síťových aplikací 2+2c CS Z,ZK Z 5 Mařík R. Mařík R.
AE2B99DIT Digital Engineering 2+2L EN Z,ZK L 5 Lafata P. Lafata P.
AE8B32DCL Digital Signal Processing and Communication Laboratory 0+2c EN Z Z 2    
BE2M32DZSA Digital Signal Processing in Telecommunication 2+2l EN Z,ZK Z 6 Bezpalec P.  
BE2M32DZS Digital Signal Processing in Telecommunication 2+2l EN Z,ZK Z 5 Šimák B. Šimák B., Šusta M., Zahradník P.
AE8B32DSP Digital Signal Processing 4+0l EN Z,ZK Z 5    
BE2B32DIT Digital Technique 2+2l EN Z,ZK Z,L 4 Lucki M. Lafata P., Lucki M.
AD2B99DIT Digitální technika 14+6l CS Z,ZK Z 5    
A2B99DIT Digitální technika 2+2L CS Z,ZK Z 5 Osob je mnoho Bičák J., Hampl P., Lafata P., Sýkora J.
BD5B32DIT Digitální technika 1+1L CS Z,ZK Z 4    
B2B32DITA Digitální technika 2+2l CS KZ Z 4 Boháč L.  
B2B32DIT Digitální technika 2+2l CS Z,ZK Z 4 Lafata P., Sýkora J. Lafata P., Sýkora J.
QB-DIT Digitální technika 2+2L   Z,ZK Z 5    
B2M32DZSA Digitální zpracování signálů v telekomunikacích 2+2l CS Z,ZK Z 6 Boháč L.  
B2M32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích 2+2l CS Z,ZK Z 5 Šimák B. Šimák B., Šusta M., Zahradník P.
XP32DZS Digitální zpracování signálů v telekomunikacích 4+0s CS ZK L 4 Šimák B. Šimák B.
A8B32DSP Digitální zpracování signálu 4+0l CS Z,ZK Z 5 Zahradník P. Šimák B., Zahradník P.
AE0M32DIP Diploma project 36s EN Z L 25    
AD0M32DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
A0M32DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
BD6B32DSV Distribuované systémy a výpočty 14+6c   Z,ZK Z 5    
B2M32DSVA Distribuované systémy a výpočty 2+2c CS Z,ZK Z 6 Boháč L.  
B2M32DSV Distribuované systémy a výpočty 2+2c CS Z,ZK Z 5 Kencl L. Kencl L., Macejko P.
B6B32DSV Distribuované systémy a výpočty 2+2+2   Z,ZK Z 5 Kencl L. Kencl L., Macejko P.
BE2M32DSVA Distributed Computing 2+2c EN Z,ZK Z 6 Bezpalec P.  
BE2M32DSV Distributed Computing 2+2c EN Z,ZK Z 5 Kencl L. Kencl L., Macejko P.
XP32EKT Elektromagnetická kompatibilita teleinformatických systémů 3+0s CS ZK L 4 Vojtěch L. Vojtěch L.
AE0M32ZST Fundamentals of Network Technologies 2+2L EN Z,ZK Z 5    
XP32IAT Implementace algoritmů DSP v telekomunikacích 2+0s CS ZK L 4 Zahradník P. Šusta M., Zahradník P.
AE2B32IND Individual Project 0+4c EN KZ Z,L 3 Bešťák R. Osob je mnoho
AE2M32IND Individual Project 4s EN KZ Z,L 6 Bešťák R.  
AD2B32IND Individuální projekt 4s CS KZ Z,L 3 Pravda I.  
AD2M32IND Individuální projekt 4s CS KZ Z,L 6 Pravda I.  
A2B32IND Individuální projekt 4s CS KZ Z,L 3 Pravda I. Pravda I.
A2M32IND Individuální projekt 4s CS KZ Z,L 6 Vondrák M. Pravda I.
AD0M32IBE Informační bezpečnost 14+6c CS KZ L 5    
A0M32IBE Informační bezpečnost 2+2c CS KZ Z 5    
B2M32IBEA Informační bezpečnost 2+2c CS Z,ZK L 6 Boháč L., Vaněk T. Vaněk T.
B2M32IBE Informační bezpečnost 2+2c CS Z,ZK Z 5 Vaněk T. Vaněk T.
AE0M32IBE Information Security 2+2c EN KZ L 5    
BE2M32IBEA Information Security 2+2c EN Z,ZK L 6 Osob je mnoho Vaněk T.
BE2M32IBE Information Security 2+2c EN Z,ZK Z 5 Vaněk T. Bešťák R., Vaněk T.
AE8B32IES Introduction to Electronic Systems 0+2L EN Z Z 2    
AD7B32KBE Kódy a bezpečnost 14+6c CS Z,ZK L 6    
A7B32KBE Kódy a bezpečnost 2+2L CS Z,ZK L 6 Vaněk T. Hrad J., Pravda I., Vaněk T.
A0M32KMP Komunikační a mediální právo 2+2c CS Z,ZK Z 4 Brabec Z. Brabec Z., Ondráček P.
QB-KMS Komunikační sítě 2+2c   Z,ZK Z 5    
AD2B99KOS Komunikační systémy 14+6l CS Z,ZK L 6 Kovář P., Vodrážka J. Kovář P., Vodrážka J.
A2B99KOS Komunikační systémy 2+2L CS Z,ZK L 6 Kovář P., Vodrážka J. Kovář P., Pravda I., Vodrážka J.
A0B32KTE Konstrukce telekomunikačních zařízení 2+2L CS KZ L 4 Vojtěch L. Neruda M., Vojtěch L., Zitta T.
BD6B32KAB Kryptografie a bezpečnost 14+6c   Z,ZK Z 5 Vaněk T. Vaněk T.
B6B32KAB Kryptografie a bezpečnost 2+2+2   Z,ZK Z 5 Vaněk T. Vaněk T.
A8B32DCL Laboratoř digitálního zpracování signálu a komunikací 0+2c CS Z Z 2 Zahradník P. Bešťák R., Kencl L., Puričer P., Sýkora J., Zahradník P.
A8M32AVL Laboratoř zpracování audio-video signálů 0+2L CS Z Z 2 Zahradník P. Pollák P., Zahradník P.
AE2M32MKS Mobile Communication Networks 2+2L EN Z,ZK Z 4    
BE2M32MKS Mobile Networks 2+2l EN Z,ZK Z,L 6 Bečvář Z. Bečvář Z., Bešťák R., Mach P.
AD2M32MKS Mobilní komunikační sítě 14+6l CS Z,ZK Z 4    
A2M32MKS Mobilní komunikační sítě 2+2L CS Z,ZK Z 4    
BE2M32MKSA Mobilní komunikační sítě 2+2l EN Z,ZK Z 6 Bečvář Z.  
B2M32MKSA Mobilní komunikační sítě 2+2l CS Z,ZK Z 6 Bečvář Z. Bečvář Z., Bešťák R., Mach P.
QM-MKS Mobilní komunikační sítě 2+2L   Z,ZK Z 4    
XP32MOS Mobilní sítě 2+2c CS ZK Z 4 Bešťák R. Bešťák R.
AE2M32MDS Modeling and Dimensioning of Networks 3+1l EN Z,ZK Z 6 Hampl P., Křížovský F. Hampl P., Křížovský F.
AD2M32MDS Modelování a dimenzování sítí 21+3l CS Z,ZK Z 6    
A2M32MDS Modelování a dimenzování sítí 3+1l CS Z,ZK Z 6 Křížovský F. Hampl P., Křížovský F.
BE2M32DSAA Network Application Diagnostics 2+2c EN Z,ZK Z 6 Bezpalec P.  
BE2M32DSA Network Application Diagnostics 2+2c EN Z,ZK Z 5    
AE2B32SOS Network Operating Systems 2+2c EN Z,ZK Z 6 Troller P. Troller P.
BE6B32SOS Network Operating Systems 2+2+2 EN Z,ZK Z 5 Troller P. Troller P.
AE8M32NOP Network Optimization 4+0c EN Z,ZK Z 5    
AE2B32PPS Network Planning and Operation 2+2c EN Z,ZK L 6 Brabec Z. Brabec Z.
BE2B32PPS Network Planning and Operation 2+2c EN Z,ZK Z,L 4 Brabec Z., Vodrážka J. Brabec Z., Vodrážka J.
BE2B32STE Network Technologies 2+2c EN Z,ZK Z,L 4    
XP32NMR Numerické metody řešení elektromagnetických úloh 4+0s CS ZK L 4 Maga D. Maga D.
A0B32ODV Ochrana duševního vlastnictví 3+0s CS KZ Z 4 Hájek J. Hájek J.
XP32ODV Ochrana duševního vlastnictví 2+0s CS ZK L 4 Hájek J. Hájek J.
AE2M32OSS Optical Systems and Networks 2+2L EN Z,ZK L 5 Lucki M. Lucki M.
BE2M32OSS Optical Systems and Networks 2+2L EN Z,ZK L 6 Boháč L. Boháč L., Lucki M.
AD2M32OSS Optické systémy a sítě 14+6l CS Z,ZK L 5    
A2M32OSS Optické systémy a sítě 2+2L CS Z,ZK L 5    
B2M32OSS Optické systémy a sítě 2+2L CS Z,ZK L 6 Boháč L. Boháč L.
XP32OSY Optické systémy 4+0s CS ZK Z 4 Boháč L. Boháč L.
A8M32NOP Optimalizace sítí 4+0c CS Z,ZK Z 5 Boháč L., Kencl L. Boháč L., Kencl L.
AD2B32PPS Plánování a provozování sítí 14+6c CS Z,ZK L 6    
A2B32PPS Plánování a provozování sítí 2+2c CS Z,ZK L 6 Brabec Z. Brabec Z.
B2B32PPS Plánování a provozování sítí 2+2c CS Z,ZK Z 4 Brabec Z., Vodrážka J. Brabec Z., Vodrážka J.
AD4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 2+2c CS Z,ZK Z 6 Boháč L. Boháč L., Vaněk T.
B4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 2+2c CS Z,ZK L 6 Boháč L. Boháč L., Vaněk T.
BD6B32PSI Počítačové sítě 14+6c   Z,ZK Z 5 Boháč L. Bezpalec P., Boháč L.
B6B32PSI Počítačové sítě 2+2+3   Z,ZK Z 5 Boháč L. Boháč L., Kubr J.
AD0M32PST Pokročilé síťové technologie 14+6L CS Z,ZK L 5    
A0M32PST Pokročilé síťové technologie 2+2L CS Z,ZK L 5    
BD6B32ST2 Pokročilé síťové technologie 14+6   Z,ZK Z 5    
B2M32PST Pokročilé síťové technologie 2+2L CS Z,ZK Z 6 Boháč L. Boháč L.
B6B32ST2 Pokročilé síťové technologie 2+2+4   Z,ZK Z 5 Boháč L. Bezpalec P., Boháč L.
AD2B32TPR Projekt v týmu 3s CS KZ Z 3    
A2B32TPR Projekt v týmu 0+3c CS KZ Z 3 Brabec Z. Brabec Z., Hampl P., Sýkora J., Zeman T.
AD0M32PRD Prostředky datové komunikace 14+6l CS Z,ZK Z 5    
A0M32PRD Prostředky datové komunikace 2+2L CS Z,ZK Z 5 Zeman T. Zeman T.
XP32PPV Přenos po vedeních 4+0c CS ZK L 4 Vodrážka J. Lafata P., Vodrážka J.
AD2B32PSS Přenosové systémy a sítě 14+6l CS Z,ZK Z 6 Vodrážka J. Vodrážka J.
A2B32PSS Přenosové systémy a sítě 2+2L CS Z,ZK Z 6 Vodrážka J. Pravda I., Vodrážka J.
B2M32PRSA Přístupové sítě 2+2L CS Z,ZK Z 6 Vodrážka J. Vodrážka J., Zeman T.
B2M32PRS Přístupové sítě 2+2L CS Z,ZK Z 5 Lafata P., Vodrážka J. Lafata P., Vodrážka J., Zeman T.
BE2M32THOA Queueing Theory 3+1l EN Z,ZK Z 6 Bezpalec P.  
BE2M32THO Queueing Theory 3+1l EN Z,ZK Z 5 Hampl P. Hampl P.
AD2M32RKP Řízení komunikačních procesů 14+6c CS Z,ZK L 5 Troller P. Troller P.
A2M32RKP Řízení komunikačních procesů 2+2L CS Z,ZK L 5    
B2M32RTK Řízení telefonní komunikace 2+2L CS Z,ZK L 6 Bešťák R. Bešťák R., Troller P.
XP32RTS Řízení telekomunikačních systémů 2+2c CS ZK Z 4 Brabec Z. Brabec Z.
AD2B32SOS Síťové operační systémy 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A2B32SOS Síťové operační systémy 2+2c CS Z,ZK Z 6   Troller P.
BD6B32SOS Síťové operační systémy 14+6c   Z,ZK Z 5 Troller P. Kučerák J., Troller P.
B6B32SOS Síťové operační systémy 2+2+2   Z,ZK Z 5 Troller P. Troller P.
B2B32STE Síťové technologie 2+2c CS Z,ZK Z 4 Boháč L. Bezpalec P., Boháč L.
AE2B32TPR Team Project 0+3c EN KZ Z 3 Brabec Z. Brabec Z., Zeman T.
AE2B32TSI Telecommunication Systems and Networks 2+2L EN Z,ZK L 6 Pravda I. Hrad J., Pravda I.
BE2B32TSI Telecommunication Systems and Networks 2+2l EN KZ Z,L 4 Vodrážka J. Hrad J., Pravda I., Vodrážka J.
AE1M32TSY Telecommunication Systems 2+2L EN Z,ZK Z 4 Hrad J. Hrad J., Pravda I.
AD2B32TSI Telekomunikační sítě 14+6l CS Z,ZK Z 6 Pravda I. Pravda I.
AD7B32TKS Telekomunikační sítě 14+6l CS Z,ZK Z 4    
A2B32TSI Telekomunikační sítě 2+2L CS Z,ZK Z 6 Pravda I. Pravda I.
A7B32TKS Telekomunikační sítě 2+2L CS Z,ZK Z 4    
BD6B32TKS Telekomunikační sítě 14+6   Z,ZK L 5 Pravda I. Hrad J., Pravda I.
B6B32TKS Telekomunikační sítě 2+2+2   Z,ZK L 5 Hrad J. Hrad J., Pravda I.
B2B32TSI Telekomunikační systémy a sítě 2+2l CS KZ L 4 Lafata P. Lafata P., Pravda I.
AD1M32TSY Telekomunikační systémy 14+6l CS Z,ZK Z 4    
A1M32TSY Telekomunikační systémy 2+2L CS Z,ZK Z 4    
XP32TSM Telematické služby 3+0s CS ZK L 4 Zeman T. Zeman T.
BE2M32RTK Telephony Communication Control 2+2L EN Z,ZK L 6 Bešťák R. Bešťák R., Troller P.
A8B32DNT Teorie datových sítí 4+0c CS Z,ZK Z 5 Kencl L. Bešťák R., Boháč L., Kencl L.
A8M32AQT Teorie hromadné obsluhy 3+1c CS Z,ZK Z 6 Hampl P. Hampl P.
B2M32THOA Teorie hromadné obsluhy 3+1l CS Z,ZK Z 6 Boháč L.  
B2M32THO Teorie hromadné obsluhy 3+1l CS Z,ZK Z 5 Hrad J. Hampl P., Hrad J.
XP32TPZ Teorie provozního zatížení 3+0s CS ZK L 4 Hampl P. Hampl P.
AE2B32PSS Transmission Systems and Networks 2+2L EN Z,ZK Z 6    
A8B32IES Úvod do elektronických systémů 0+2L CS Z Z 2 Zahradník P., Zemánek I. Hazdra P., Sýkora J., Škvor Z., Zahradník P., Zemánek I.
AE8M32VPS Video processing and source coding 4+0 EN Z,ZK Z 5    
AD2M32VAD Vývoj aplikací a DSP 14+6l CS Z,ZK Z 5    
A2M32VAD Vývoj aplikací a DSP 2+2l CS Z,ZK Z 5 Šimák B., Zahradník P. Šimák B., Šusta M., Zahradník P.
BE2M32BTSA Wireless Technologies and Sensor Networks 2+2l EN Z,ZK Z,L 6 Bečvář Z. Bečvář Z.
BE2M32BTS Wireless Technologies and Sensor Networks 2+2l EN Z,ZK Z,L 5 Bečvář Z. Bečvář Z., Bešťák R., Kocur Z., Vojtěch L.
AD0M32ZST Základy síťových technologií 14+6l CS Z,ZK Z 5    
A0M32ZST Základy síťových technologií 2+2L CS Z,ZK Z 5    
A8M32VPS Zpracování a kódování video signálů 4+0 CS Z,ZK Z 5 Zahradník P. Zahradník P.


Stránka vytvořena 20.11.2018 17:48:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.