Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | I | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13135 FEL - katedra řídicí techniky
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
BE4M35PAP Advanced Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
AD3B35APE Aplikovaná elektronika 14+6L CS Z,ZK L 6 Hlinovský M. Hlinovský M.
A3B35APE Aplikovaná elektronika 2+2L CS Z,ZK L 6 Hlinovský M. Hlinovský M.
AE3B35APE Applied Electronics 2+2L EN Z,ZK L 6    
AD0B36APO Architektura počítačů 14+6L CS Z,ZK L 6    
A0B36APO Architektura počítačů 2+2L CS Z,ZK L 6 Píša P. Buk Z., Píša P., Štepanovský M.
B3B35APO Architektura počítačů 2+2L CS Z,ZK L 5 Píša P. Píša P., Štepanovský M.
B4B35APO Architektura počítačů 2+2L CS Z,ZK L 6 Píša P. Píša P., Štepanovský M.
AD3B35APO Architektury počítačů 14+6c CS Z,ZK L 6    
AD4B35APO Architektury počítačů 14+6c CS Z,ZK L 6    
AE3B35ARI Automatic Control 4+2L EN Z,ZK L 7    
BE5B35ARI Automatic Control 4P+2L EN Z,ZK L 7 Hromčík M. Hromčík M.
AD3B35ARI Automatické řízení 28+6L CS Z,ZK L 7 Šebek M. Fuka J., Šebek M.
A3B35ARI Automatické řízení 4+2L CS Z,ZK L 7 Šebek M. Šebek M.
B3B35ARI Automatické řízení 4P+2L CS Z,ZK L 7 Šebek M. Šebek M.
AE0B35BAP Bachelor Project 28s EN Z L 20    
AE8B35BAP Bachelor Project 7s   Z L 9    
AD0B35BAP Bakalářská práce 28s CS Z L 20    
A0B35BAP Bakalářská práce 28s CS Z L 20    
A8B35BAP Bakalářská práce 7s   Z L 9    
BE3M35CSP CanSat-Projekt   EN Z,ZK Z 9    
AE4M35KO Combinatorial Optimization 3+2c EN Z,ZK L 6    
AE4M77KO Combinatorial Optimization 3+2c EN Z,ZK L 6    
BE4M35KO Combinatorial Optimization 3p+2c EN Z,ZK L 6 Hanzálek Z. Hanzálek Z.
AE4B35APO Computer Architecture 2+2c EN Z,ZK L 6    
AE0B36APO Computer Architectures 2+2L EN Z,ZK L 6 Píša P. Píša P.
AE3B36APO Computer Architectures 2+2L EN Z,ZK L 6    
BE5B35APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK L 6 Píša P. Píša P.
AE0B35SPS Computer Systems Structures 3+2L EN Z,ZK Z 6    
BE5B35SPS Computer Systems Structures 3+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M35CSA Control Systems for Aircraft and Spacecraft 3+1s EN Z,ZK Z 7    
AE3M35RIS Control Systems 2+2L EN Z,ZK Z 6    
AE0M35DIP Diploma Thesis 36s EN Z L 25    
BE3M35DIP Diploma Thesis 14s EN Z L 30    
AD0M35DIP Diplomová práce 36s CS Z L 25    
A0M35DIP Diplomová práce 36s CS Z L 25    
BE3M35SDU Discrete Event Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
A5M35DRS Distribuované řídicí systémy     Z,ZK L 4    
BE3M35DRS Dynamics and Control of Networks 2p+2c EN Z,ZK Z 6    
B3M35DRS Dynamika a řízení sítí 2p+2c CS Z,ZK Z 6    
BE3M35ELS Electronics in Space 2+2s EN Z,ZK L 8    
AE3M35OFD Estimation, filtering and detection 3+1c EN Z,ZK Z 6    
BE3M35OFD Estimation, filtering and detection 2p+2c EN Z,ZK Z 6    
BE9M35OFD Estimation, Filtering and Detection 2p+2c EN Z,ZK Z 4    
AE8B35FCS Feed-Back Control Systems 4+2L EN Z,ZK L 6    
AE3M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M35SRL Flight Control Systems 2p+2l EN Z,ZK Z 6    
BE9M35SRL Flight Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M35IDP Individual design project 6s EN Z Z 8    
AE3B35IND Individual Project 3s EN KZ Z 7    
AE0M35PII Industrial Informatics and Internet 2+2c EN Z,ZK Z 6    
AE3M35PII Industrial Informatics and Internet 2+2c EN Z,ZK Z 6    
AE4M35PII Industrial Informatics and Internet 2+2c EN Z,ZK Z 6    
BE3M35ISP Introduction to Space Physics 2+2s EN Z,ZK Z 8    
AD4M35KO Kombinatorická optimalizace 21+6c CS Z,ZK L 6    
AD4M77KO Kombinatorická optimalizace 21+6c CS Z,ZK L 6    
A4M35KO Kombinatorická optimalizace 3+2c CS Z,ZK L 6    
B4M35KO Kombinatorická optimalizace 3p+2c CS Z,ZK L 6 Hanzálek Z. Hanzálek Z.
RM35KO Kombinatorická optimalizace 3+2c CS Z,ZK L 6 Hanzálek Z. Hanzálek Z.
B3B35LAR Laboratoře aplikované elektroniky a řízení 0p+4l CS KZ L 4    
BE3M35LSY Linear Systems 4p+2c EN Z,ZK Z 8    
B3M35LSY Lineární systémy 4p+2c CS Z,ZK Z 8    
BE5B35LSP Logic systems and processors 3P+2L EN Z,ZK Z 6    
B0B35LSP Logické systémy a procesory 3P+2L CS Z,ZK Z,L 6 Šusta R. Šusta R.
AE3B35MSD Modeling and Simulation of Dynamic Systems 2+2L EN Z,ZK Z 6    
AD3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 2+2L CS Z,ZK Z 6    
B3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 2p+2c CS Z,ZK Z 4    
AD7B35MAS Modelování a simulace systémů 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A5M35MAS Modelování a simulace systémů 2+2c CS KZ Z 4    
A7B35MAS Modelování a simulace systémů 2+2c CS Z,ZK Z 6    
AD3M35NES Nelineární systémy a chaos 21+3c CS Z,ZK Z 6    
A3M35NES Nelineární systémy a chaos 3+1c CS Z,ZK L 6 Čelikovský S. Čelikovský S.
B3M35NES Nelineární systémy 2p+2c CS Z,ZK Z 6    
AE3M35NES Nonlinear Systems and Chaos 3+1c EN Z,ZK Z 6    
BE3M35NES Nonlinear Systems 2p+2c EN Z,ZK Z 6    
AD3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 21+3c CS Z,ZK Z 6    
A3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 3+1c CS Z,ZK Z 6    
B3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 2p+2c CS Z,ZK Z 6    
B9M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 2p+2c CS Z,ZK Z 4    
AE4M35OSP Open-source programming 2+2c EN Z,ZK L 6    
AD4M35OSP Open-Source programování 14+6c CS Z,ZK L 6    
A4M35OSP Open-Source programování 2+2c CS Z,ZK L 6    
RM35OSP Open-Source programování 2+2c CS Z,ZK L 6    
B4B35OSY Operační systémy 2p+2c CS Z,ZK Z 4    
BE3M35ORO Optic- and Radar-based Observations 2+2s EN Z,ZK L 8    
BE3M35ORC Optimal and robust control design 3+1c EN Z,ZK L 8    
AE3M35ORR Optimal and robust control 3+1c EN Z,ZK L 6    
BE3M35ORR Optimal and robust control 2p+2c EN Z,ZK L 6 Hurák Z. Hurák Z.
AD7B35OIS Optimalizace v inteligentních systémech 14+6s CS Z,ZK L 6    
A7B35OIS Optimalizace v inteligentních systémech 2+2c CS Z,ZK L 6    
AD3M35ORR Optimální a robustní řízení 21+3c CS Z,ZK L 6    
A3M35ORR Optimální a robustní řízení 3+1c CS Z,ZK L 6 Hurák Z. Hurák Z.
B3M35ORR Optimální a robustní řízení 2p+2c CS Z,ZK L 6 Hurák Z. Hurák Z.
RM35ORR Optimální a robustní řízení 2P+2C CS Z,ZK L 6 Hurák Z. Hurák Z.
B4M35PAG Paralelní algoritmy 2P+2S CS Z,ZK Z 6    
BE4M35PAG Parallel algorithms 2P+2S EN Z,ZK Z 6    
B4M35PAP Pokročilé architektury počítačů 2+2L CS Z,ZK Z 6    
B3MPVT Práce v týmu 0p+4s CS KZ L 6 Burget P.  
B3B35PAR Programování automatů a robotů 2p+2c CS Z,ZK L 4    
AD3M35PSR Programování systémů reálného času 14+6L CS Z,ZK Z 6    
AD4B35PSR Programování systémů reálného času 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A3M35PSR Programování systémů reálného času 2+2c CS Z,ZK Z 6    
A4B35PSR Programování systémů reálného času 2+2c CS Z,ZK Z 6    
B3M35PSR Programování systémů reálného času 2p+2c CS Z,ZK Z 6    
B4B35PSR Programování systémů reálného času 2p+2c CS Z,ZK Z 6    
R35PSR Programování systémů reálného času 2+2c CS Z,ZK Z 6    
AD7B35PES Programování vestavěných systémů 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A7B35PES Programování vestavěných systémů 2+2L CS Z,ZK Z 6    
AE3M35IND Project Individual 3s EN KZ Z 10    
BE3M35IND Project Individual 0p+6s EN KZ Z 8    
AD3B35IND Projekt individuální 9s CS KZ Z 7    
AD3M35IND Projekt individuální 9s CS KZ Z 10    
A3B35IND Projekt individuální 3s CS KZ Z 7    
A3M35IND Projekt individuální 3s CS KZ Z 10    
B3M35IND Projekt individuální 0p+6s CS KZ Z 8    
RB35IND Projekt individuální 3s CS KZ Z 7    
RM35IND Projekt individuální 3s CS KZ Z 10    
AD0M35PII Průmyslová informatika a internet 14+6c CS Z,ZK Z 6    
AD3M35PII Průmyslová informatika a Internet 14+6c CS Z,ZK Z 6    
AD4M35PII Průmyslová informatika a Internet 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A0M35PII Průmyslová informatika a internet 2+2c CS Z,ZK Z 6    
BE3M35PSR Real -Time Systems Programming 2p+2c EN Z,ZK Z 6    
AE3M35PSR Real-Time Systems Programming 2+2c EN Z,ZK Z 6    
AE4B35PSR Real-Time Systems Programming 2+2c EN Z,ZK Z 6    
AD3B99RO Roboti 7+9L CS KZ Z 5    
A3B99RO Roboti 1+3L CS KZ Z 5    
B3B35RO Roboti 1P+2L CS KZ Z 2    
AE3B99RO Robots 1+3L EN KZ Z 5    
AD3M35RIS Řídicí systémy 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A3M35RIS Řídicí systémy 2+2L CS Z,ZK Z 6    
RM35RIS Řídicí systémy 2+2L CS Z,ZK Z 6    
AD7B35PRO Semestrální projekt 15s CS KZ Z 6    
A7B35PRO Semestrální projekt 5s CS KZ Z 6    
BD6B35PRO Semestrální projekt 2s CS KZ Z 6    
B6B35PRO Semestrální projekt 5s CS KZ Z 6    
A4B35SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 3s CS KZ Z,L 6    
A4M35SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 3s CS KZ Z,L 6    
BE3M35SDY Space Dynamics 2+2s EN Z,ZK Z 5    
BE3M35SPP Space Physics   EN Z,ZK Z 7    
BE3M35SSM Space systems, modeling and identification 3+1s EN Z,ZK Z 7    
BE3M35SEI Spacecraft Environment Interactions 2+2s EN Z,ZK L 7    
BE3M35SSD Spacecraft System Design 2+2s EN Z,ZK Z 8    
AD0B35SPS Struktury počítačových systémů 21+6L CS Z,ZK Z 6    
AD3B35SPS Struktury počítačových systémů 14+6L CS Z,ZK Z 6    
AD4B35SPS Struktury počítačových systémů 14+6L CS Z,ZK Z 6    
AE3B35SPS Struktury počítačových systémů 3+2L EN Z,ZK Z 6    
AE4B35SPS Struktury počítačových systémů 3+2L EN Z,ZK Z 6    
A0B35SPS Struktury počítačových systémů 3+2L CS Z,ZK Z 6    
B3M35SDU Systémy diskrétních událostí 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
RM35SDU Systémy diskrétních událostí 2P+2L CS Z,ZK Z 6    
AD3M35SRL Systémy řízení letu 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A3M35SRL Systémy řízení letu 2p+2l CS Z,ZK Z 6    
B3M35SRL Systémy řízení letu 2p+2l CS Z,ZK Z 6    
B9M35SRL Systémy řízení letu 2p+2l CS Z,ZK Z 6    
BE3MPVT Team Work 0p+4s EN KZ L 6 Burget P.  
BE3M35PVT Team Work 0p+4s EN KZ L 6    
AD3M35TDS Teorie dynamických systémů 28+6c CS Z,ZK Z 8    
A3M35TDS Teorie dynamických systémů 4+2c CS Z,ZK Z 8    
AE3M35TDS Theory of Dynamical Systems 4+2c EN Z,ZK Z 8    
A8B35FCS Zpětnovazební řídící systémy 4+2L CS Z,ZK L 6 Šebek M. Šebek M.


Stránka vytvořena 22.2.2018 09:47:05, semestry: L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.