Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | G | I | K | L | M | N | O | P | S | T | Ú | V | Z
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


13138 FEL - katedra měření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
AE3M38PRS Airborne Monitoring and Control Systems 2+2L EN Z,ZK L 5    
AE3M38PSL Aircraft and Spacecraft Instrumentation 2+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M38PSL Aircraft Avionics 2p+2l EN Z,ZK Z 6 Roháč J. Roháč J.
BE9M38PSL Aircraft Avionics 2p+2l EN Z,ZK Z 6 Roháč J. Roháč J.
AE0B38LPT Aircraft Instrumentation 2+2L EN Z,ZK L 5    
BE9M38POL Aircraft Propulsion 3p+1c EN Z,ZK Z 5    
AE0M38KPL Aircraft Structure and Propulsion 2+2L EN Z,ZK L 4    
BE9M38LKS Aircraft Structures and Materials 3p+1c EN Z,ZK Z 5    
AE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization 2+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization 2p+2l EN Z,ZK Z 6   Vedral J.
AE8M38ASP Analog.Sig.Proc.&Digitalization 2+2 CS Z,ZK Z 5    
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí 1+3L CS KZ Z 5 Sedláček R. Sedláček R.
AD4M38AVS Aplikace vestavných systémů 14+6L CS Z,ZK L 6    
A4M38AVS Aplikace vestavných systémů 2+2L CS Z,ZK L 6    
B4M38AVS Aplikace vestavných systémů 2p+2l CS Z,ZK L 6 Fischer J. Fischer J., Sedláček R.
BE4M38AVS Application of Embedded Systems 2p+2l EN Z,ZK L 6    
AE0B38BAP Bachelor Project 28s   Z L 20    
AE8B38BAP Bachelor Project 7s   Z L 9    
AD0B38BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A0B38BAP Bakalářská práce 28s   Z L 20    
A8B38BAP Bakalářská práce 7s   Z L 9    
AE0B38OCP Circuits of Digital Instruments 2+2L EN Z,ZK L 5 Holub J. Holub J.
BE4M38KRP Computer Communication Interfaces 2p+2l EN Z,ZK Z 6 Novák J. Novák J.
AE4M38KRP Computer Interfaces 2+2c EN Z,ZK Z 6    
BE4B38PSI Computer Networks 2p+2l EN Z,ZK L 4 Holub J., Novák J. Holub J., Novák J.
BEAM38KLS Construction of Medical Systems 2+2L EN Z,ZK Z 6    
AE3M38SPD Data Acquisition and Transfer 2+2L EN Z,ZK Z 6    
BE3M38SPD Data Acquisition and Transfer 2p+2l EN Z,ZK Z 6 Šmíd R. Šmíd R., Včelák J.
AE3M38DIT Diagnostics and Testing 3+2L EN Z,ZK L 7    
BE3M38DIT Diagnostics and Testing 3p+2l EN Z,ZK L 7 Šmída R., Šmíd R. Šmída R., Šmíd R.
AD3M38DIT Diagnostika a testování 21+6L CS Z,ZK L 7    
A3M38DIT Diagnostika a testování 3+2L CS Z,ZK L 7    
B3M38DIT Diagnostika a testování 3p+2l CS Z,ZK L 7 Šmíd R. Šmíd R.
AE0M38DIP Diploma Thesis 36s   Z L 25    
AD0M38DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
A0M38DIP Diplomová práce 36s   Z L 25    
A5M99DIP Diplomová práce 20s CS Z L 26    
AD3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě 28+6L CS Z,ZK Z 7    
AD4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě 14+6L CS Z,ZK L 6    
A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě 4+2L CS Z,ZK Z 7 Novák J. Holub J., Novák J.
A4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě 2+2L CS Z,ZK L 6    
AE3B38DSY Distributed Systems and Computer Networks 4+2L EN Z,ZK Z 7    
AE4B38DSP Distributed Systems and Computer Networks 2+2L EN Z,ZK L 6 Novák J. Holub J., Novák J.
AE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation 2+2L EN KZ L 5   Svatoš J.
AE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation 2+2L EN Z,ZK Z 5   Svatoš J.
BE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation 2+2L EN KZ L 5 Kašpar P. Svatoš J.
BE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation 2+2L EN Z,ZK Z 5   Svatoš J.
AE8B38EME Electronic Measurements 2+1L EN KZ L 4    
AD1B38EMA Elektrická měření 14+6L CS KZ L 5 Kašpar P. Haasz V., Kašpar P.
AD2B38EMB Elektrická měření 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A1B38EMA Elektrická měření 2+2L CS KZ L 5 Kašpar P. Kašpar P.
A2B38EMB Elektrická měření 2+2L CS Z,ZK Z 5 Haasz V. Haasz V.
BD5B38EMA Elektrická měření 14+6L CS KZ L 5 Kašpar P. Haasz V., Kašpar P.
B1B38EMA Elektrická měření 2p+2l CS KZ L 5 Kašpar P. Kašpar P.
B2B38EMB Elektrická měření 2p+2l CS Z,ZK Z 4 Haasz V., Holub J. Haasz V.
A5M38BEM Elektromagnetická kompatibilita 1+1L CS KZ Z 4 Kocourek P. Kocourek P.
A8B38EME Elektronická měření 2+1L CS KZ L 4 Holub J. Holub J., Kašpar P.
AE4M38AVS Embedded Systems Application 2+2L EN Z,ZK L 6    
AE4B38NVS Embedded Systems Design 2+2L EN Z,ZK L 6    
XP38EMC EMC distribuovaných systémů 2+2c   ZK Z 4 Holub J. Holub J.
BE9M38EML Experimental Methods in Aeronautics 3p+1l EN KZ Z 4    
B9M38EML Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel 3p+1l CS KZ Z 4 Čenský T. Čenský T.
AE0B38APH FPGA Applications 1+3L EN KZ Z 5 Sedláček R. Sedláček R.
A0B38GRP Grafické programování 1+3c CS Z,ZK Z 5 Mlejnek P. Mlejnek P.
AE3B38IND Individual Project 3+8s EN KZ Z 7 Šipoš M.  
AE3M38IND Individual Project 3c EN KZ Z 10 Šipoš M.  
A6M38IP Individuální projekt 4c   Z Z 4    
AE3B38PRT Instrumentation for Data Acqusition and Proces Control 2+2L EN Z,ZK Z 6 Platil A. Platil A.
BE3M38INA Integrated Modular Avionics 2p+2l EN Z,ZK L 6 Roháč J. Šipoš M.
BE9M38INA Integrated Modular Avionics 2p+2l EN Z,ZK   6 Roháč J. Šipoš M.
B3M38INA Integrovaná avionika 2p+2l CS Z,ZK L 6 Roháč J. Šipoš M.
B9M38INA Integrovaná avionika 2p+2l CS Z,ZK L 6 Roháč J. Šipoš M.
B3B38KDS Komunikace a distribuované systémy 4p+2l CS Z,ZK Z 6 Holub J., Novák J. Holub J., Novák J.
AD4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 14+6c CS Z,ZK Z 6    
A4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 2+2c CS Z,ZK Z 6    
B4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 2p+2l CS Z,ZK Z 6 Novák J. Novák J.
A0M38KPL Konstrukce a pohony letadel 2+2s CS Z,ZK Z 4    
A6M38KLS Konstrukce lékařských systémů 2+2L CS Z,ZK Z 5 Holub J. Holub J.
BAM38KLS Konstrukce lékařských systémů 2+2L CS Z,ZK Z 6 Holub J. Holub J.
A0M38KTE Kosmická technika a technologie 2+0 CS ZK L 4    
B3B38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů 0p+4l   KZ L 4 Fischer J. Fischer J., Petrucha V.
A0B38LPT Letecká přístrojová technika 2+2L CS Z,ZK L 5 Roháč J. Roháč J.
B9M38LKS Letecké konstrukce a stavba letadel 3p+1c CS Z,ZK Z 5 Theiner R. Theiner R.
A0M38MAP Magnetické prvky a měření 2+2L CS Z,ZK Z 5    
XP38MPX Magnetismus v inženýrské praxi 2+2c   ZK Z 4 Kašpar P., Ripka P. Kašpar P., Ripka P.
XP38MMN Měření neelektrických veličin 2+2c   ZK L 4 Platil A., Ripka P. Platil A., Ripka P.
A5M38MEB Měření v budovách 2+1L CS KZ Z 4 Kašpar P. Kašpar P.
XP38MDR Metody digitalizace a rekonstrukce spojitých signálů 2+2c   ZK L 4 Vedral J. Vedral J.
XP38MPM Metody přesných měření elektrických veličin a zpracování výsledků měření 2+2c   ZK Z 4 Boháček J. Boháček J.
A0M38MET Metrologie 2+2L CS Z,ZK Z 5    
AE0M38MET Metrology 2+2L EN Z,ZK Z 5    
AE3B38MMP Microprocessors and Microcontrollers in Instrumentation 2+2L EN Z,ZK L 6    
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice 2+2L CS Z,ZK L 6 Fischer J. Fischer J.
AE3M38MSZ Modern Sensors and Signal Processing 2+2L EN Z,ZK L 6    
AE8M38MS Modern Sensors 2+2 EN Z,ZK Z 5    
BE3M38MSE Modern Sensors 2p+2l EN Z,ZK Z 6 Platil A. Platil A.
AD3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací 14+6L CS Z,ZK L 6    
A3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací 2+2L CS Z,ZK L 6    
A8M38MS Moderní senzory 2+2L CS Z,ZK Z 5 Platil A. Platil A., Ripka P.
B3M38MSE Moderní senzory 2p+2l   Z,ZK Z 6 Ripka P. Platil A., Ripka P.
AD4B38NVS Návrh vestavěných systémů 14+6L CS Z,ZK L 6    
A4B38NVS Návrh vestavěných systémů 2+2L CS Z,ZK Z 6 Fischer J. Fischer J.
B4B38NVS Návrh vestavných systémů 2p+2l CS Z,ZK Z 6 Fischer J., Petrucha V. Fischer J., Petrucha V.
A0M38OSE Obrazové senzory 2+2L CS Z,ZK Z 5    
B3B38OTE Obvodové techniky 2p+2l CS Z,ZK L 4 Holub J. Holub J.
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů 2+2L CS Z,ZK L 5    
AD3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy 14+6L CS Z,ZK L 5    
A3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy 2+2L CS Z,ZK L 5    
B4B38PSI Počítačové sítě 2p+2l CS Z,ZK L 4 Novák J. Holub J., Novák J.
B9M38POL Pohony letadel 3p+1c CS Z,ZK Z 5 Klesa J. Klesa J.
AD3M38TP1 Práce v týmu a její organizace 7+9L CS KZ L 5    
B3M38PTY Práce v týmu 0+4   KZ L 6    
AE0B38PSM Programming Data Acquisition Systems 2+2c EN KZ Z 5    
A0B38PSM Programování systémů pro měření a sběr dat 2+2c CS KZ Z 5 Roztočil J. Roztočil J.
BE9M38PRM Project Management and Marketing 2p+1c EN Z,ZK Z 2    
AD3B38IND Projekt individuální 0+9s CS KZ Z 7   Šipoš M.
AD3M38IND Projekt individuální 9c CS KZ Z 10    
A3B38IND Projekt individuální 0+3s CS KZ Z 7 Šipoš M. Šipoš M.
A3M38IND Projekt individuální 3c CS KZ Z 10 Šipoš M.  
A5M99PR1 Projekt 1 4c CS Z L 6 Kašpar P.  
A5M99PR2 Projekt 2 4c CS Z Z 6 Kašpar P.  
B3M38PRO Projekt 0+6   KZ Z 8    
B9M38PRM Projektové řízení a marketing 2p+1c CS Z,ZK Z 2 Žáček V. Žáček V., Žemlička P.
AD3B38PRT Přístrojová technika 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A3B38PRT Přístrojová technika 2+2L CS Z,ZK Z 6 Roztočil J. Roztočil J.
AD3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků 2+2L CS Z,ZK Z 6    
B3M38PSL Přístrojové systémy letadel 2p+2l CS Z,ZK Z 6 Roháč J. Roháč J.
B9M38PSL Přístrojové systémy letadel 2p+2l CS Z,ZK Z 6 Roháč J. Roháč J.
XP38PSL Přístrojové systémy letadel 2+2c   ZK Z 4 Roháč J. Roháč J.
AD3M38SPD Sběr a přenos dat 14+6L CS Z,ZK Z 6    
AD7B38SPD Sběr a přenos dat 14+6L CS Z,ZK Z 5    
A3M38SPD Sběr a přenos dat 2+2L CS Z,ZK Z 6    
A5M38SPD Sběr a přenos dat 3+1L CS KZ L 4   Mlejnek P.
A7B38SPD Sběr a přenos dat 2+2L CS Z,ZK Z 5    
B3M38SPD Sběr a přenos dat 2p+2l CS Z,ZK Z 6   Šmíd R., Včelák J.
AD7B38PRO Semestrální projekt 6s CS KZ Z 6    
A7B38PRO Semestrální projekt 0+2s CS KZ Z 6    
BD6B38PRO Semestrální projekt 2s CS KZ Z 6    
B6B38PRO Semestrální projekt 0+2s CS KZ Z 6    
AE0B38SES Sensor Networks 2+2L EN Z,ZK Z 5    
AE3B38SME Sensors and Measurement 3+2L EN Z,ZK L 6 Butta M. Butta M.
BE3B38SME Sensors and Measurement 3+2L EN Z,ZK L 6 Butta M.  
BE5B38SME Sensors and Measurement 4+2L EN Z,ZK Z 6 Butta M., Ripka P. Butta M., Ripka P., Svatoš J.
A0B38SES Senzorové sítě 2+2L CS Z,ZK Z 5    
AD3B38SME Senzory a měření 21+6L CS Z,ZK L 6    
A3B38SME Senzory a měření 3+2L CS Z,ZK L 6 Ripka P. Petrucha V., Ripka P.
B3B38SME Senzory a měření 3p+2l CS Z,ZK L 6 Ripka P. Petrucha V., Ripka P.
XP38SSB Senzory a sběrnice 2+2c   ZK L 4 Platil A., Ripka P. Platil A., Ripka P.
A5M38SZS Senzory a sítě 2+1L CS Z,ZK Z 4 Ripka P. Platil A., Ripka P.
AE0M38SPP Signal Processors in Practice 2+2L EN Z,ZK Z 5    
A4B38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 3c   KZ Z,L 6    
A4M38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt 3c CS KZ Z,L 6    
XP38SYS Systémy pro měření, sběr a zpracování dat 2+2c   ZK Z,L 4 Roztočil J. Roztočil J.
AE3M38TP1 Team Project 1+3L EN KZ L 5    
BE9M38TYP Team Project 0p+6c EN KZ L 6 Roháč J. Roháč J.
B9M38TYP Týmový projekt 0p+6c CS KZ L 6 Roháč J. Roháč J., Šipoš M.
AD7B38UOS Úvod do operačních systémů 14+6c CS Z,ZK L 6    
A7B38UOS Úvod do operačních systémů 2+2c CS Z,ZK L 6 Roztočil J. Koller J., Roztočil J.
B3B38VSY Vestavné systémy 2p+2l CS Z,ZK Z 4 Fischer J., Petrucha V. Fischer J., Petrucha V.
B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření 2p+2l CS Z,ZK Z 6 Fischer J. Fischer J.
B9M38VBM Videometrie a bezdotykové měření 2p+2l CS Z,ZK L 4 Fischer J. Fischer J.
AD3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření 14+6L CS Z,ZK L 6    
A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření 2+2L CS Z,ZK L 6 Fischer J. Fischer J.
AE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2+2L EN Z,ZK L 6    
BE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2p+2l EN Z,ZK Z 6 Fischer J. Fischer J.
BE9M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2p+2l EN Z,ZK L 4    
BE3M38VIN Virtual Instrumentation 2p+2l EN Z,ZK L 6 Platil A. Platil A., Roztočil J.
AE0M38VIP Virtual Instruments 2+2L EN Z,ZK Z 5    
AE3M38VIP Virtual Instruments 2+2L EN Z,ZK Z 6    
B3M38VIN Virtuální instrumentace 2p+2l CS Z,ZK L 6 Platil A. Platil A., Roztočil J.
AD3M38VIP Virtuální přístroje 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A0M38VIP Virtuální přístroje 2+2c CS Z,ZK Z 5    
A3M38VIP Virtuální přístroje 2+2c CS Z,ZK Z 6    
XP38VKP Vybrané kapitoly z přístrojové techniky 2+2c   ZK L 4 Holub J. Holub J.
XP38VDI Vybrané metody z diagnostiky 2+2c   ZK L 4 Šmíd R. Šmíd R.
BD6B38ZPS Základy počítačových systémů 22+8 CS Z,ZK Z 6 Novák J. Novák J.
B6B38ZPS Základy počítačových systémů 3+3L CS Z,ZK Z 6 Novák J. Novák J.
AD3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 14+6L CS Z,ZK Z 6    
A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 2+2L CS Z,ZK Z 6    
A8M38ASP Zpracování a digitalizace analogových signálů 2+2L CS Z,ZK Z 5 Holub J., Vedral J. Holub J., Vedral J.
B3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 2p+2l CS Z,ZK Z 6 Vedral J. Holub J., Vedral J.


Stránka vytvořena 9.11.2018 17:48:14, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.