Předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde jsou shrnuty všechny vyučované předměty příslušné katedry/fakulty. Jsou řazeny abecedně.

Předměty


12115 FS - ústav energetiky
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kre-
dity
Garanti Vyuču-
jící
2152060 Chladicí technika a TČ pro IB 3P+1C   KZ * 4 Petrák J., Petrák M. Kolovratník M., Petrák J., Petrák M.
2151154 Chladící technika a tepelná čerpadla 3P+1C   KZ   4    
2152038 Zdroje a přeměny energie 3P+1C CS KZ * 4 Kolovratník M. Bartoš O., Kolovratník M.


Stránka vytvořena 28.2.2020 17:50:12, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.