prezenční forma studia - bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika - 10302204

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Otevřená informatika - 10302204

prezenční forma studia - bakalářský program


bakalářský program

Před zařazením do oboru - ---     (Popis oboru)
Počítačové systémy - 1801R033     (Popis oboru)
Informatika a počítačové vědy - 1801R034     (Popis oboru)
Softwarové systémy - 1801R035     (Popis oboru)
Internet věcí - 1801R058     (Popis oboru)
Počítačové hry a grafika - 1801R059     (Popis oboru)
Software - 1801R060     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 23.10.2020 17:50:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.