kombinovaná forma studia - magisterský navazující na bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management - 10302304

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management - 10302304

kombinovaná forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Před zařazením do oboru - ---     (Popis oboru)
Elektrické stroje, přístroje a pohony - 2642T004     (Popis oboru)
Technologické systémy - 2602T012     (Popis oboru)
Elektroenergetika - 3907T001     (Popis oboru)
Ekonomika a řízení energetiky - 2608T007     (Popis oboru)
Ekonomika a řízení elektrotechniky - 2608T006     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 16.9.2019 17:51:39, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.