Průchod: Obor Senzory a přístrojová technika - průchod studiem, Plán: Kybernetika a robotika - Senzory a přístrojová technika_163253

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Senzory a přístrojová technika

Studijní plán: Kybernetika a robotika - Senzory a přístrojová technika_163253
Doporučený průchod: Obor Senzory a přístrojová technika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD3B99RO Roboti 7KP+9KC CS KZ Z 5     13135
V   Humanitní předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD3B01MA2 Matematika 2 28+6 CS Z,ZK L 7     13101

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD3B31EOP Elektrické obvody a prvky 28KP+6KC CS Z,ZK Z 8     13131
P AD0B35SPS Struktury počítačových systémů 21KP+6KC CS Z,ZK Z 6     13135

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 14KP+6KC CS Z,ZK L 5     13133
P AD3B33OSD Operační systémy a databáze 21KP+6KC CS Z,ZK L 6     13133
P AD3B35ARI Automatické řízení 28KP+6KC CS Z,ZK L 7     13135
P AD3B38SME Senzory a měření 21P+6L CS Z,ZK L 6     13138

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO AD3B38PRT Přístrojová technika 14P+6L CS Z,ZK Z 6     13138
P   Projekt         7      
V   Volitelné odborné předměty         8      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
PO AD3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 14+6s CS Z,ZK L 6     13114
V   Volitelné odborné předměty         4      


Stránka vytvořena 23.10.2020 17:50:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.