Průchod: Obor Elektronika - průchod studiem, Plán: Komunikace, multimédia a elektronika - Elektronika_145231

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Komunikace, multimédia a elektronika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Elektronika

Studijní plán: Komunikace, multimédia a elektronika - Elektronika_145231
Doporučený průchod: Obor Elektronika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD2M01PMS Pravděpodobnost a statistika 28+6 CS Z,ZK Z 8     13101
P AD2M99CZS Číslicové zpracování signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5     13131
P AD2M32MKS Mobilní komunikační sítě 14P + 6L CS Z,ZK Z 4     13132
P AD2M34SIS Struktury integrovaných systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5     13134
P AD2M37DKM Digitální komunikace 21+3c CS Z,ZK Z 4     13137
V   Ekonomicko managerské předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD2M17AEK Antény a EMC v rádiové komunikaci 14+6L CS Z,ZK L 5     13117
P AD2M99MAM Mikroprocesory a mikropočítače 14KP+6KL CS Z,ZK L 6     13131
PO AD2M34MST Mikrosystémy 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 Husák M.   13134
PO AD2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 14KP+6KC CS Z,ZK L 5 Voves J.   13134
PO AD2M34NIS Návrh integrovaných systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 5 Jakovenko J.   13134
V   Humanitní předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO AD2M17CAD CAD a mikrovlnné obvody 14+6c CS Z,ZK Z 6     13117
PO AD2M31IAS Implementace analogových soustav 14KP+6KC CS Z,ZK L 6     13131
P   Projekt         6      
V   Volitelné předměty         12      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
V   Volitelné předměty         5      


Stránka vytvořena 3.8.2020 09:50:21, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.