Průchod: Obor Robotika - průchod studiem, Plán: Kybernetika a robotika - Robotika_145304

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Robotika

Studijní plán: Kybernetika a robotika - Robotika_145304
Doporučený průchod: Obor Robotika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD3M01MKI Matematika pro kybernetiku 28+6 CS Z,ZK Z 8     13101
P AD3M35TDS Teorie dynamických systémů 28KP+6KC CS Z,ZK Z 8     13135
PO AD3M35PSR Programování systémů reálného času 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6     13135
V   Volitelné předměty         8      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD3M33IRO Inteligentní robotika 3+2c CS Z,ZK L 7     13133
P AD3M99PTO Práce v týmu a její organizace 1+3c   KZ L 6     13133
P AD3M38DIT Diagnostika a testování 21P+6L CS Z,ZK L 7     13138
PO AD3M33UI Umělá inteligence 14+6c CS Z,ZK L 6     13133
V   Volitelné předměty         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO AD3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika 14+6L CS Z,ZK Z 6     13133
PO AD3M33PRO Pokročilá robotika 14+6L CS Z,ZK Z 6     13133
P   Projekt         10      
V   Humanitní předměty         4      
V   Volitelné předměty         4      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
PO AD0M33PIS Průmyslové informační systémy 14+6c CS Z,ZK L 6     13133


Stránka vytvořena 20.8.2019 12:51:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.