Průchod: Obor Počítačové inženýrství - průchod studiem, Plán: Otevřená informatika - Počítačové inženýrství_145440

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Počítačové inženýrství

Studijní plán: Otevřená informatika - Počítačové inženýrství_145440
Doporučený průchod: Obor Počítačové inženýrství - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD4M33PAL Pokročilá algoritmizace 14+6c CS Z,ZK Z 6     13133
PO AD0M35PII Průmyslová informatika a internet 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6     13135
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty         6      
V   Volitelné předměty         12      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD4M01TAL Teorie algoritmů 21+3 CS Z,ZK L 6     13101
P AD4M35KO Kombinatorická optimalizace 21KP+6KC CS Z,ZK L 6     13135
PO AD4M34ISC Integrované systémy na čipu 14KP+6C CS Z,ZK L 6 Jakovenko J. Jakovenko J. 13134
PO AD4M35OSP Open-Source programování 14KP+6KC CS Z,ZK L 6     13135
V   Volitelné předměty         6      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AD4M99SVP Softwarový nebo výzkumný projekt     KZ Z,L 6     13133
PO AD4M36PAP Pokročilé architektury počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6     13136
PO AD4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 14P+6C CS Z,ZK Z 6     13138
V   Volitelné předměty         12      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
PO AD4M38AVS Aplikace vestavných systémů 14P+6L CS Z,ZK L 6     13138


Stránka vytvořena 20.8.2019 12:51:30, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.