Průchod: Obor Aplikovaná elektrotechnika - průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Aplikovaná elektrotechnika

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika
Doporučený průchod: Obor Aplikovaná elektrotechnika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1B14SEM Elektrotechnický seminář 2s CS Z Z 2     13114
P A1B16MME Makro a mikroekonomika 2+2s CS Z,ZK Z 5 Ambrožová A., Fialová H. Ambrožová A., Fialová H., Vítek M. 13116
P A0B36PRI Programování 2+2c CS Z,ZK Z,L 5 Jelínek I. Jelínek I. 13136
P   Komunikační a presentační dovednosti         2      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1B01MA2 Vícedimenzionální analýza 2+2 CS Z,ZK L 6     13101
P A1B02FY1 Fyzika 1 pro EEM 2+0s CS ZK L 2   Koníček P. 13102
P A1B15MAA Matematické aplikace 3+2c CS Z,ZK L 6     13115
P A1B31EOS Elektrické obvody 3+2s CS Z,ZK L 6     13131

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0s   Z,ZK Z,L 0     13104
P A1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM 2+2L CS Z,ZK Z 5 Koníček P. Jíra J., Jiříček O., Koller J., Koníček P. 13102
P A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 3+2L CS Z,ZK Z 6 Voženílek P. Novotný V., Voženílek P. 13114
P A1B15EN1 Elektroenergetika 1 2+2L CS Z,ZK Z 5 Procházka R. Procházka R. 13115
P A1B37KEL Komunikace a elektronika 2+2L CS KZ Z 4 Dobeš J. Dobeš J., Ulovec K. 13137

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1B14VE1 Výkonová elektronika 1 2+2L CS Z,ZK L 5 Lettl J. Lettl J. 13114
P A1B15EN2 Elektroenergetika 2 2+2s CS Z,ZK L 6     13115
PO A1B15EN3 Elektroenergetika 3 2+2s CS Z,ZK L 5     13115
P   Projekt v týmu         4      
V   Humanitní předměty         4      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2+2L CS Z,ZK Z 6 Hájek J. Gric P., Hájek J., Kuba J. 13113
P A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 2+2L CS Z,ZK Z 6 Pavelka J. Kobrle P. 13114
PO A1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2+2L CS Z,ZK Z 5 Zděnek J. Bauer J., Zděnek J. 13114
P   Projekt         5      
V   Volitelné předměty         8      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
PO A1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 2+2L CS Z,ZK L 5 Benda V. Benda V., Hrzina P. 13113
V   Volitelné předměty         5      


Stránka vytvořena 23.5.2019 09:51:55, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.