Průchod: Obor Elektrotechnika a management - průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Elektrotechnika a management

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management
Doporučený průchod: Obor Elektrotechnika a management - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A0B01LAA Lineární algebra a aplikace 3+3 CS Z,ZK Z 8     13101
P A0B01MA1 Základy matematické analýzy 3+3 CS Z,ZK Z 8     13101
P A1B14SEM Elektrotechnický seminář 2s CS Z Z 2     13114
P A1B16MME Makro a mikroekonomika 2+2s CS Z,ZK Z 5 Ambrožová A., Fialová H. Ambrožová A., Fialová H., Vítek M. 13116
P A0B36PRI Programování 2+2c CS Z,ZK Z 5 Jelínek I. Jelínek I. 13136
P   Komunikační a presentační dovednosti       2      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1B01MA2 Vícedimenzionální analýza 2+2 CS Z,ZK L 6   Hájek P. 13101
P A1B02FY1 Fyzika 1 pro EEM 2+0s CS ZK L 2 Koníček P. Koller J., Koníček P. 13102
P A1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 2+2L CS Z,ZK L 5 Künzel K. Künzel K. 13113
P A1B15MAA Matematické aplikace 3+2c CS Z,ZK L 6 Kyncl J. Kyncl J. 13115
P A1B31EOS Elektrické obvody 3+2s CS Z,ZK L 6 Pokorný M. Pokorný M. 13131
P A1B38EMA Elektrická měření 2+2L CS KZ L 5 Kašpar P. Kašpar P. 13138

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0s   Z,ZK Z,L 0 Osob je mnoho Jennings P., Péterová P. 13104
P A1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM 2+2L CS Z,ZK Z 5 Koníček P. Jíra J., Jiříček O., Koller J., Koníček P. 13102
P A1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2+2L CS Z,ZK Z 5 Mach P., Petr J. Ctibor P., Mach P., Petr J., Sedláček J., Zemen J. 13113
P A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 3+2L CS Z,ZK Z 6 Voženílek P. Novotný V., Voženílek P. 13114
P A1B15EN1 Elektroenergetika 1 2+2L CS Z,ZK Z 5 Procházka R. Procházka R. 13115
P A1B17EMP Elektromagnetické pole 2p+2c CS Z,ZK Z 5 Pankrác V. Pankrác V., Škvor Z. 13117
P A1B37KEL Komunikace a elektronika 2+2L CS KZ Z 4 Dobeš J. Dobeš J., Ulovec K. 13137

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1B13VST Výkonové součástky a technologie 2+2L CS Z,ZK L 6 Osob je mnoho Kuba J., Mach P., Papež V. 13113
P A1B14VE1 Výkonová elektronika 1 2+2L CS Z,ZK L 5 Lettl J. Lettl J. 13114
P A1B15EN2 Elektroenergetika 2 2+2s CS Z,ZK L 6 Müller Z. Müller Z., Musil L. 13115
PO A1B16EKP Ekonomika podniku 2+2s CS Z,ZK L 5 Starý O. Osob je mnoho 13116
PO A1B16RIP Řízení projektů 2+2s CS KZ L 4 Pastor O., Zdvořák P. Pastor O., Zdvořák P. 13116
V   Humanitní předměty       4      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2+2L CS Z,ZK Z 6 Hájek J. Gric P., Hájek J., Kuba J. 13113
P A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 2+2L CS Z,ZK Z 6 Pavelka J. Kobrle P., Lettl J., Pavelka J. 13114
P A1B16IND Individuální projekt 4s CS Z Z 5 Osob je mnoho Knápek J., Mikeš J., Vašíček J., Vítek M. 13116
PO A1B16PAP Právo a podnikání 2+2s CS Z,ZK Z 5 Kolrosová M. Kolrosová M. 13116
V   Volitelné předměty       8      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
PO A1B16UFI Účetnictví a finance podniku 2+2c CS Z,ZK L 5 Starý O., Vašíček J. Starý O., Vašíček J. 13116
V   Volitelné předměty       5      


Stránka vytvořena 20.11.2018 14:49:05, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.