Průchod: Obor Technologické systémy - průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Technologické systémy

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Technologické systémy

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Technologické systémy
Doporučený průchod: Obor Technologické systémy - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1M01MPS Matematika pro silnoproud 4+2 CS Z,ZK Z 8     13101
P A1M13JAS Jakost a spolehlivost 2+2c CS Z,ZK Z 5     13113
P A1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2 2+2L CS Z,ZK Z 5     13114
P A1M14SSE Strojní struktury elektráren 2+2s CS Z,ZK Z 4     13114
P A0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 2+2s CS KZ Z,L 4     13116
PO A1M13SVS Simulace výrobních systémů 2+2c CS Z,ZK Z 5     13113

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 2+2L CS Z,ZK L 5 Kudláček I., Weinzettel J. Kudláček I., Weinzettel J., Žák P. 13113
P A1M13TP1 Projekt v týmu 2+2s CS Z L 5 Molhanec M. Molhanec M. 13113
P A1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2 2+2L CS Z,ZK L 5     13114
P A1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 2+2s CS Z,ZK L 5 Müller Z. Müller Z. 13115
P A1M15TVN Technika vysokých napětí 2+2L CS Z,ZK L 5 Procházka R. Procházka R. 13115
PO A1M13TPR Technologické projektování 2+2s CS Z,ZK L 5 Molhanec M. Gric P., Molhanec M. 13113

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 2+2L CS Z,ZK Z 5 Benda V. Benda V., Hrzina P., Reichl T. 13113
P A1M13IND Projekt individuální 4L CS Z Z 6     13113
P A1M14VE2 Výkonová elektronika 2 2+2L CS Z,ZK Z 5     13114
P A1M15ENY Elektrárny 2+2c CS Z,ZK Z 5 Špetlík J. Bouček S., Müller Z., Špetlík J. 13115
V   Humanitní předměty       4      
V   Volitelné předměty       5      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
V   Volitelné předměty       5      


Stránka vytvořena 20.11.2018 14:49:05, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.