Česky English

Průchod: Obor Technologické systémy - průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Technologické systémy

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Technologické systémy

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Technologické systémy
Doporučený průchod: Obor Technologické systémy - průchod studiem

1. semestr
Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kred. Vyuču-
jící
Kat.
P A1M01MPS Matematika pro silnoproud 4+2s Z,ZK Z 8   13101
P A1M13JAS Jakost a spolehlivost 2+2c Z,ZK Z 5   13113
P A1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2 2+2L Z,ZK Z 5   13114
P A1M14SSE Strojní struktury elektráren 2+2s Z,ZK Z 4   13114
P A0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 2+2s KZ Z,L 4 Bemš J., Vastl J., Vašíček J. 13116
PO A1M13SVS Simulace výrobních systémů 2+2c Z,ZK Z 5   13113


2. semestr
Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kred. Vyuču-
jící
Kat.
P A1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 2+2L Z,ZK L 5 Kudláček I., Weinzettel J., Žák P. 13113
P A1M13TP1 Projekt v týmu 2+2s Z L 5 Molhanec M. 13113
P A1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2 2+2L Z,ZK L 5 Čeřovský Z., Lettl J. 13114
P A1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 2+2s Z,ZK L 5 Doležel I., Švec J., Tlustý J. 13115
P A1M15TVN Technika vysokých napětí 2+2L Z,ZK L 5 Kvasnička V., Procházka R. 13115
PO A1M13TPR Technologické projektování 2+2s Z,ZK L 5 Gric P., Molhanec M. 13113


3. semestr
Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kred. Vyuču-
jící
Kat.
P A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 2+2L Z,ZK Z 5   13113
P A1M13IND Projekt individuální 4L Z Z 6 Beshajová Pelikánová I. 13113
P A1M14VE2 Výkonová elektronika 2 2+2L Z,ZK Z 5   13114
P A1M15ENY Elektrárny 2+2c Z,ZK Z 5   13115
V   Humanitní předměty       4    
V   Volitelné předměty       5    


4. semestr
Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kred. Vyuču-
jící
Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s Z L 25   13000
V   Volitelné předměty       5    


Stránka vytvořena 1. 4. 2015, semestry: L/2014-5, Z/2015-6, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.