ČeskyEnglish

Průchod: Obor Elektroenergetika - průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektroenergetika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Elektroenergetika

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektroenergetika
Doporučený průchod: Obor Elektroenergetika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kred. Vyuču-
jící
Kat.
P A1M01MPS Matematika pro silnoproud 4+2 Z,ZK Z 8 Hájek P. 13101
P A1M13JAS Jakost a spolehlivost 2+2c Z,ZK Z 5 Mach P. 13113
P A1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2 2+2L Z,ZK Z 5 Chomát M., Mindl P., Voženílek P. 13114
P A1M14SSE Strojní struktury elektráren 2+2s Z,ZK Z 4 Jirků S., Kočárník P., Šťastný J. 13114
P A0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 2+2s KZ Z,L 4 Bemš J., Vastl J., Vašíček J. 13116
PO A1M15EST Elektrické světlo a teplo 2+2c Z,ZK Z 5 Habel J., Kyncl J., Žák P. 13115

2. semestr

Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kred. Vyuču-
jící
Kat.
P A1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 2+2L Z,ZK L 5 Kudláček I., Weinzettel J., Žák P. 13113
P A1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2 2+2L Z,ZK L 5 Čeřovský Z., Lettl J. 13114
P A1M15TP1 Projekt v týmu 2+2s Z L 5 Cimbolinec I., Habel J., Kyncl J. 13115
P A1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 2+2s Z,ZK L 5 Doležel I., Švec J., Tlustý J. 13115
P A1M15TVN Technika vysokých napětí 2+2L Z,ZK L 5 Kvasnička V., Procházka R. 13115
PO A1M15RES Řízení elektroenergetických soustav 2+2c Z,ZK L 5 Müller Z., Špetlík J. 13115

3. semestr

Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kred. Vyuču-
jící
Kat.
P A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 2+2L Z,ZK Z 5 Benda V., Cetl T. 13113
P A1M14VE2 Výkonová elektronika 2 2+2L Z,ZK Z 5 Lettl J. 13114
P A1M15ENY Elektrárny 2+2c Z,ZK Z 5 Špetlík J. 13115
P A1M15IND Projekt individuální 4s Z Z 6   13115
V   Humanitní předměty       4    
V   Volitelné předměty       5    

4. semestr

Role Předmět Název předmětu Rozsah
výuky
Zakon-
čení
Seme-
str
Kred. Vyuču-
jící
Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s Z L 25   13000
V   Volitelné předměty       5    


Stránka vytvořena 29. 7. 2016, semestry: Z/2016-7, L/2015-6, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.