Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Průchod: Obor Ekonomika a řízení energetiky - průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Ekonomika a řízení energetiky

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Ekonomika a řízení energetiky

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Ekonomika a řízení energetiky
Doporučený průchod: Obor Ekonomika a řízení energetiky - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1M01MPE Matematika pro ekonomiku 4+2 CS Z,ZK Z 6     13101
P A1M14ESZ Energetická strojní zařízení 2+2s CS Z,ZK Z 4 Šťastný J. Šťastný J., Thöndel E. 13114
P A1M16FIU Finanční účetnictví 2+2s CS Z,ZK Z 5 Vašíček J. Černohous J., Vašíček J. 13116
P A1M16MAR Marketing 2+2s CS Z,ZK Z 5 Tomek G., Vávrová V. Tomek G., Vávrová V. 13116
PO A1M16DES Dopravní energetické systémy 2+2s CS Z,ZK Z 5 Vítek M. Vítek M. 13116
PO A1M16VEN Výroba energie 2+2s CS KZ Z 5 Beneš M. Beneš M. 13116

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1M16FIM Finanční management 2+2c CS Z,ZK L 6 Starý O. Starý O. 13116
P A1M16OVY Operační výzkum 2+2c CS Z,ZK L 5 Knápek J., Šafránek J. Knápek J., Šafránek J. 13116
P A1M16STA Statistické metody v ekonomii 2+2c CS Z,ZK L 5 Tashpulatov S. Tashpulatov S. 13116
PO A1M16EUE Ekonomika užití energie 2+2s CS Z,ZK L 5 Beranovský J. Beranovský J. 13116
PO A1M16MEE Management výroby energie 2+2s CS Z,ZK L 5 Beneš M. Beneš M. 13116
V   Volitelné předměty       4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A1M16EKL Ekologie a ekonomika 3+1s CS Z,ZK Z 5 Knápek J. Knápek J. 13116
P A1M16IND Individuální projekt 4s CS Z Z 5 Osob je mnoho Osob je mnoho 13116
P A1M16SIR Systémové inženýrství 2+2c CS Z,ZK Z 5 Osob je mnoho Dobiáš M., Knápek J., Šafránek J. 13116
P A1M32TSY Telekomunikační systémy 2+2L CS Z,ZK Z 4   Hrad J., Maga D., Zeman T. 13132
PO A1M16MES Management a ekonomika energetických soustav 2+2s CS Z,ZK Z 6 Vastl J. Vastl J. 13116
PO A1M16RES Rozvoj energetických systémů 2+2s CS Z,ZK Z 5 Jäger M., Krejcar R. Jäger M., Krejcar R. 13116

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
V   Volitelné předměty       5      


Stránka vytvořena 12.12.2017 05:47:39, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.