Průchod: Obor Multimediální technika - průchod studiem, Plán: Komunikace, multimédia a elektronika - Multimediální technika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Komunikace, multimédia a elektronika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Multimediální technika

Studijní plán: Komunikace, multimédia a elektronika - Multimediální technika
Doporučený průchod: Obor Multimediální technika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A0B01LAA Lineární algebra a aplikace 3+3 CS Z,ZK Z 8     13101
P A0B01MA1 Základy matematické analýzy 3+3 CS Z,ZK Z 8     13101
P A2B02FY1 Fyzika 1 pro KME 2+2L CS Z,ZK Z 4 Kulhánek P. Jíra J., Koller J., Kulhánek P., Žáček M. 13102
P A0B36PRI Programování 2+2c CS Z,ZK Z 5 Jelínek I. Jelínek I., Zděnek J. 13136
P A2B99KAM Komunikace a multimédia 2+2c CS Z Z 5     13137

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A2B01MA3 Vícedimenzionální kalkulus 2+2 CS Z,ZK L 6     13101
P A2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení 2p+2s CS Z,ZK L 5 Škvor Z. Pankrác V., Škvor Z. 13117
P A2B99MAA Matematické aplikace 2+2c CS KZ L 4     13131
P A2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2+2s CS Z,ZK L 5     13131
P A2B34ELP Elektronické prvky 2+2L CS Z,ZK L 5 Hazdra P. Hazdra P. 13134
P A2B99SAS Signály a soustavy 2+2c CS Z,ZK L 5 Vejražka F. Fliegel K., Vejražka F. 13137

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0s   Z,ZK Z,L 0 Osob je mnoho Jennings P., Péterová P. 13104
P A2B02FY2 Fyzika 2 pro KME 2+1L CS KZ Z 3 Koller J. Koller J., Koníček P., Kříha V., Kulhánek P. 13102
P A0B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ Z,L 4 Starý O., Vašíček J. Starý O. 13116
P A2B31ANO Analogové obvody 2+2c CS Z,ZK Z 5 Hospodka J. Hospodka J., Náhlík J. 13131
P A2B32DAT Datové sítě 2+2c CS Z,ZK Z 5 Bezpalec P. Bezpalec P. 13132
P A2B99DIT Digitální technika 2+2L CS Z,ZK Z 5 Osob je mnoho Bičák J., Hampl P., Lafata P., Sýkora J. 13132
P A2B38EMB Elektrická měření 2+2L CS Z,ZK Z 5 Haasz V. Haasz V. 13138
P   Projekt I       3      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A2B17PMS Pevné a mobilní bezdrátové spoje 2+2c CS Z,ZK L 6 Pechač P. Pechač P., Šístek J. 13117
P A2B99KOS Komunikační systémy 2+2L CS Z,ZK L 6 Kovář P., Vodrážka J. Kovář P., Pravda I., Vodrážka J. 13132
P A2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 2+2L CS Z,ZK L 6 Husák M. Bouřa A., Husák M., Kulha P. 13134
P A2B37MMT Multimediální technika 2+2L CS Z,ZK L 6 Klíma M. Bernas M., Husník L., Klíma M., Rund F. 13137
P   Komunikační a presentační dovednosti       2      
V   Humanitní předměty       4      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 2+2L CS Z,ZK Z 5 Osob je mnoho Mach P., Müller Z., Pivoňka P. 13113
PO A2B31HPM Hardware pro multimédia 2+2L CS Z,ZK Z 6 Máša P. Máša P. 13131
PO A2B31SMS Syntéza multimediálních signálů 2+2c CS Z,ZK Z 6 Čmejla R. Čmejla R. 13131
PO A2B37ZST Základy studiové techniky 2+2L CS Z,ZK Z 6 Bernas M. Bernas M., Rund F. 13137
P   Projekt II       3      
V   Humanitní předměty       4      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
PO A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice 2+2L CS Z,ZK L 6 Dobeš J. Bernas M., Dobeš J., Ulovec K. 13137
V   Volitelné předměty       4      


Stránka vytvořena 21.9.2018 17:48:05, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.