Průchod: Obor Aplikované elektronika - průchod studiem, Plán: Komunikace, multimédia a elektronika - Aplikovaná elektronika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Komunikace, multimédia a elektronika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Aplikovaná elektronika

Studijní plán: Komunikace, multimédia a elektronika - Aplikovaná elektronika
Doporučený průchod: Obor Aplikované elektronika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A2B02FY1 Fyzika 1 pro KME 2+2L CS Z,ZK Z 4     13102
P A0B36PRI Programování 2P+2C CS Z,ZK Z,L 5 Jelínek I. Jelínek I. 13136

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A2B99MAA Matematické aplikace 2P+2C CS KZ L 4     13131
P A2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2P+2S CS Z,ZK L 5     13131
P A2B99SAS Signály a soustavy 2+2c CS Z,ZK L 5 Vejražka F. Fliegel K., Vejražka F. 13137

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0C   Z,ZK Z,L 0     13104
P A2B02FY2 Fyzika 2 pro KME 2+1L CS KZ Z 3     13102
P A0B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ Z,L 4 Starý O., Vašíček J. Starý O. 13116
P A2B31ANO Analogové obvody 2P+2C CS Z,ZK Z 5     13131
P A2B38EMB Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Haasz V. Haasz V. 13138
P   Projekt I         3      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 2P+2L CS Z,ZK L 6 Husák M. Bouřa A., Husák M., Kulha P. 13134
P A2B37MMT Multimediální technika 2+2L CS Z,ZK L 6 Klíma M. Bernas M., Husník L., Klíma M., Rund F. 13137
P   Komunikační a presentační dovednosti         2      
V   Humanitní předměty         4      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Osob je mnoho Mach P., Müller Z., Pivoňka P. 13113
PO A2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Jirásek L., Novák J. Janíček V., Novák J. 13134
P   Projekt II         3      
V   Humanitní předměty         4      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
PO A2B99LES Laboratoř elektronických systémů 2P+2C CS Z,ZK L 6     13131
V   Volitelné předměty         4      


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.