Průchod: Obor Počítačové systémy - průchod studiem, Plán: Otevřená informatika - Počítačové systémy

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Počítačové systémy

Studijní plán: Otevřená informatika - Počítačové systémy
Doporučený průchod: Obor Počítačové systémy - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A4B01DMA Diskrétní matematika 2+2 CS Z,ZK Z 7     13101
P A0B01LAG Lineární algebra 4+2 CS Z,ZK Z 7 Pták P. Pták P. 13101
P A4B99RPH Řešení problémů a hry 1+3c CS KZ Z 6     13133
P A0B36PR1 Programování 1 2+2c CS Z,ZK Z 6 Jelínek I. Faigl J., Jelínek I. 13136
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty       4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A0B01LGR Logika a grafy 3+2 CS Z,ZK L 6 Demlová M. Demlová M. 13101
P A4B01MA2 Matematická analýza 4+2 CS Z,ZK L 8     13101
P A4B33ALG Algoritmizace 2+2c CS Z,ZK L 6 Genyk-Berezovskyj M. Genyk-Berezovskyj M. 13133
P A0B36PR2 Programování 2 2+2c CS Z,ZK L 6 Jelínek I., Vokřínek J. Faigl J., Jelínek I., Vokřínek J. 13136
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty       4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A4B01JAG Jazyky,automaty a gramatiky 2+2 CS Z,ZK Z 6 Demlová M. Demlová M. 13101
P A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4+2 CS Z,ZK Z 6 Navara M. Navara M. 13101
P A0B35SPS Struktury počítačových systémů 3+2L CS Z,ZK Z 6 Šusta R. Šusta R. 13135
PO A4B17EAM Elektřina a magnetismus 2p+2c CS Z,ZK Z 6 Škvor Z. Hazdra P., Mazánek M., Škvor Z. 13117
PO A4B34EM Elektronika a mikroelektronika 2+2L CS Z,ZK Z 6 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V., Záhlava V. 13134

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A4B02FYZ Fyzika pro OI 2+2L CS Z,ZK L 6 Pekárek S. Jíra J., Koller J., Koníček P., Pekárek S. 13102
P A0B36APO Architektura počítačů 2+2L CS Z,ZK L 6 Píša P. Buk Z., Píša P., Štepanovský M. 13135
PO A3B33OSD Operační systémy a databáze 3+2c CS Z,ZK L 6 Štěpán P. Štěpán P. 13133
PO A4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě 2+2L CS Z,ZK L 6     13138
V   Volitelné odborné předměty       6      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A4B33OPT Optimalizace 4+2c CS Z,ZK Z 7 Werner T. Kybic J., Werner T. 13133
PO A4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 2+2c CS Z,ZK Z 6 Boháč L. Boháč L., Vaněk T. 13132
PO A4B35PSR Programování systémů reálného času 2+2c CS Z,ZK Z 6 Sojka M. Sojka M. 13135
PO A4B38NVS Návrh vestavěných systémů 2+2L CS Z,ZK Z 6 Fischer J. Fischer J., Sedláček R. 13138
V   Volitelné odborné předměty       6      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
V   Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty       4      
V   Volitelné odborné předměty       6      


Stránka vytvořena 22.5.2018 09:47:33, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.