Průchod: Branch Computer Graphics and Interaction - Recommended course structure, Plán: Open Informatics - Computer Graphics and Interaction

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřená informatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Počítačová grafika a interakce

Studijní plán: Open Informatics - Computer Graphics and Interaction
Doporučený průchod: Branch Computer Graphics and Interaction - Recommended course structure

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE4M33PAL Advanced algorithms 2P+2C EN Z,ZK Z 6     13133
PO AE4M39APG Algorithms of Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK Z 6     13139
PO AE4M39NUR User Interface Design 2P+2S EN Z,ZK Z 6     13139
V   Elective subjects         6      
V   Humanities, economically-managment subjects         6      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE4M01TAL Theory of Algorithms 3P+1S EN Z,ZK L 6     13101
P AE4M35KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 6     13135
PO AE4M33GVG Geometry of Computer Vision and Graphics 2P+2C EN Z,ZK L 6     13133
PO AE4M39DPG Data Structures for Computer Graphics 2P+2S EN Z,ZK L 6     13139
V   Elective subjects         6      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE4M33SVP Software or Research Project     KZ Z,L 6     13133
PO AE4M39MMA Multimedia and Computer Animation 2P+2L EN Z,ZK Z 6     13139
V   Elective subjects         18      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
PO AE4M39VIZ Visualization 2P+2C EN Z,ZK L 6     13139


Stránka vytvořena 23.10.2020 17:50:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.