Průchod: Branch Wireless Communication - Passage through study, Plán: Communications, Multimedia and Electronics - Wireless Communication

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Komunikace, multimédia a elektronika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Bezdrátové komunikace

Studijní plán: Communications, Multimedia and Electronics - Wireless Communication
Doporučený průchod: Branch Wireless Communication - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE2M01PMS Probability and Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 8     13101
P AE2M99CZS Digital Signal processing 2+2c EN Z,ZK Z 5     13131
P AE2M32MKS Mobile Communication Networks 2+2L EN Z,ZK Z 4     13132
P AE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V. 13134
P AE2M37DKM Digital communications 3+1s EN Z,ZK Z 4     13137
V   Economically-management subjects         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? AE2M17PMP Computer Aided Modeling of Field 2+2c EN Z,ZK L 5     13117
P AE2M17AEK Antennas and EMC in Radiowave Communication 2+2L EN Z,ZK L 5 Mazánek M. Bártík H., Hazdra P., Kraček J., Mazánek M. 13117
P AE2M99MAM Microprocessors and microcomputers 2+2L EN Z,ZK L 6     13131
PO AE2M17MOS Microwave Circuits and Subsystems 2+2c EN Z,ZK L 5     13117
PO AE2M37KDK Coding in digital communications 3+1c EN Z,ZK L 5     13137
V   Humanities subjects         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? AE2M17PDS Terrestrial and Satellite Radio Links 2+2c EN Z,ZK Z 6     13117
PO AE2M37RSY Radio systems 2+2L EN Z,ZK Z 6     13137
P   Project         6      
V   Elective subjects         12      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
V   Elective subjects         5      


Stránka vytvořena 16.9.2019 07:51:26, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.