Průchod: Branch Networks of Electronic Communication - Passage through study, Plán: Communications, Multimedia and Electronics - Networks of Electronic Communication

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Komunikace, multimédia a elektronika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Sítě elektronických komunikací

Studijní plán: Communications, Multimedia and Electronics - Networks of Electronic Communication
Doporučený průchod: Branch Networks of Electronic Communication - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P AE2M01PMS Probability and Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 8     13101
P AE2M99CZS Digital Signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 5     13131
P AE2M32MKS Mobile Communication Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z 4     13132
P AE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Jakovenko J.   13134
P AE2M37DKM Digital communications 3+1s EN Z,ZK Z 4     13137
V   Economically-management subjects         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? AE2M31RAT Speech technology in telecommunications 2P+2C EN Z,ZK L 6     13131
? AE2M32OSS Optical Systems and Networks 2P + 2L EN Z,ZK L 5     13132
P AE2M17AEK Antennas and EMC in Radiowave Communication 2+2L EN Z,ZK L 5 Hazdra P.   13117
P AE2M99MAM Microprocessors and microcomputers 2P+2L EN Z,ZK L 6     13131
PO AE2M32RKP Communication Processes Control 2P + 2L EN Z,ZK L 5     13132
V   Humanities subjects         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? AE2M32VAD Applications Development and DSP 2P + 2L EN Z,ZK L 5     13132
? AE2M32MDS Modeling and Dimensioning of Networks 3P + 1L EN Z,ZK Z 6     13132
P   Project         6      
V   Elective subjects         12      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
V   Elective subjects         5      


Stránka vytvořena 6.8.2020 09:50:24, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.