Průchod: Inteligentní systémy (STM-A7B-přechodné), Plán: Inteligentní systémy (STM-A7B-prechodné)

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Softwarové technologie a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013)

Studijní plán: Inteligentní systémy (STM-A7B-prechodné)
Doporučený průchod: Inteligentní systémy (STM-A7B-přechodné)

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A7B32KBE Kódy a bezpečnost 2P + 2L CS Z,ZK L 6 Vaněk T.   13132
V   Volitelné předměty         6      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A7B31ZZS Základy zpracování signálů 2P+2C+2D CS Z,ZK Z 5     13131
P   Projekt         6      
V   Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova         4      
V   Volitelné předměty         10      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A7B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ L 5     13116
P   Bakalářská práce         20      
V   Volitelné předměty         5      


Stránka vytvořena 3.8.2020 09:50:21, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.