Průchod: Web a multimedia (STM-A7B-přechodné), Plán: Web a multimedia (STM-A7B-přechodné)

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Softwarové technologie a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Web a multimedia

Studijní plán: Web a multimedia (STM-A7B-přechodné)
Doporučený průchod: Web a multimedia (STM-A7B-přechodné)

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A7B01MCS Matematika pro informatiku 2+2 CS Z,ZK Z 6     13101
P A7B36DBS Databáze 2P+2C CS Z,ZK Z 6     13136
P A7B36DSA Datové struktury a algoritmy 2P+2S CS Z,ZK Z 6     13136
PO A7B39WA1 Vývoj webových aplikací 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Klíma M. Klíma M. 13139

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A7B32KBE Kódy a bezpečnost 2+2L CS Z,ZK L 6 Vaněk T. Hrad J., Pravda I., Vaněk T. 13132
P A7B36PSI Počítačové sítě 2P+2C CS Z,ZK L 6     13136
V   Volitelné předměty         6      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A7B36USI Úvod do softwarového inženýrství 2P+2S CS Z,ZK Z 5     13136
P   Projekt         6      
V   Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova         4      
V   Volitelné předměty         10      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A7B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ L 5     13116
P   Bakalářská práce         20      
V   Volitelné předměty         5      


Stránka vytvořena 17.9.2019 09:51:24, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.