Průchod: Obor Manažerská informatika (STM-A7B) - průchod studiem, Plán: Manažerská informatika (STM-A7B)

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Softwarové technologie a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Manažerská informatika

Studijní plán: Manažerská informatika (STM-A7B)
Doporučený průchod: Obor Manažerská informatika (STM-A7B) - průchod studiem

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
? A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška 0s   Z,ZK Z,L 0 Osob je mnoho Jennings P., Péterová P. 13104
P A7B01MCS Matematika pro informatiku 2+2 CS Z,ZK Z 6     13101
P A7B36DBS Databáze 2+2c CS Z,ZK Z 6 Komenda A., Svoboda M. Komenda A., Svoboda M. 13136
P A7B36DSA Datové struktury a algoritmy 2+2s CS Z,ZK Z 6 Richta K. Richta K. 13136
PO A7B16EKP Ekonomika podniku 2+2c CS Z,ZK Z 6 Starý O. Starý O. 13116
PO A7B16MME Makro a mikroekonomika 2+2s CS Z,ZK Z 6 Fialová H. Ambrožová A., Fialová H. 13116

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P A7B32KBE Kódy a bezpečnost 2+2L CS Z,ZK L 6 Vaněk T. Hrad J., Pravda I., Vaněk T. 13132
P A7B36PSI Počítačové sítě 2+2c CS Z,ZK L 6 Kubr J. Kubr J. 13136
PO A7B16PAP Právo a podnikání 2+2s CS Z,ZK L 6     13116
PO A7B16UFI Účetnictví a finance 2+2c CS Z,ZK L 6 Starý O., Vašíček J. Starý O., Vašíček J. 13116
V   Volitelné předměty       6      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A7B16INS Informační systémy 2+2c CS Z,ZK Z 5 Náplava P. Náplava P. 13116
PO A7B16POP Právo pro podnikatele 2+2s CS Z,ZK Z 4 Kolrosová M. Kolrosová M. 13116
PO A7B36USI Úvod do softwarového inženýrství 2+2s CS Z,ZK Z 5 Komárek M. Černý T., Komárek M. 13136
P   Projekt       6      
V   Volitelné předměty       10      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L,Z 20     13000
V   Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova       4      
V   Volitelné předměty       6      


Stránka vytvořena 20.7.2018 07:47:44, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.